De flesta av världens länder håller med om att uppfinningar och innovationer är den kanske främsta förutsättningen för industriell och samhällelig tillväxt och därmed välfärd. Immaterialrätten blir därför också det kanske viktigaste incitamentet för att uppmuntra innovation och nyskapande. Immaterialrätten erkänner och belönar uppfinnaren och säkerställer därmed samhällets tillgång till kontinuerlig teknisk utveckling.

Den andra viktiga drivkraften för uppfinningar och innovationer, är samhällets allmänna uppskattning och erkännande av uppfinnaren, på politiska, sociala och mediala plan, till exempel genom utmärkelser och stipendier.

Den viktigaste internationella utmärkelsen för uppfinnarna skulle troligen ha varit Nobelpriset i fysik. Men det priset, av skäl jag kommer att förklara, har med tiden istället etablerats som världens mest prestigefyllda forskarpris och är inte alls särskilt förknippat med uppfinnande.

Att världen behöver forskning och forskare är självklart, men det betyder ju inte att vi därför inte behöver teknisk utveckling, innovatörer och uppfinnare.

Under de senaste decennierna har politiska ledare lockats av intressanta teorier som säger att skapande, kreativitet och uppfinneri går att systematisera. Den främsta tesen föreslår att Universitet plus Företag plus Statliga pengar är lika med Innovation. De här frestande föreställningarna har resulterat i påtagliga nedskärningar i statens finansiering av innovation utanför akademisk miljö. En bieffekt är den utbredda missuppfattningen att forskare är uppfinnare.

Tyvärr upprätthålls och förstärks den här missuppfattningen av världens mest prestigefyllda pris för uppfinneri och forskning, Nobelpriset i fysik, vilket ytterligare minskar uppfinnarnas möjligheter att inkluderas i industriell utveckling, tillväxt och välfärd.

Kvalificerade för Nobelpriset enligt hans testamente

Trots deras avgörande inverkan på samhället och den globala ekonomin har ingen av nedanstående urval av uppfinningar fått ett Nobelpris:

Flygplanet (motor)

Kylskåpet (mekanisk/kompressor)

Televisionen

Polyeten (världens vanligaste plast)

Datorn

Kreditkortet

Respiratorn

Videoband

Hjärt-lungmaskinen

Pacemakern

Djupfrysning av livsmedel

LCD-skärmen

Den konstgjorda njuren

Miniräknaren

E-post

Datorgrafiken

Mobiltelefoni; NMT & GSM

World Wide Web

GPS-positionering, luft och hav

Med säkerhet har de flesta av dessa uppfinningar gjort "den största nytta för mänskligheten" och därmed kvalificerat för priset, enligt Nobels testamente.

Alfred Nobels sista vilja

När Alfred Nobel i sitt testamente lade grunden till Nobelpriset i fysik, prioriterade han inte forskning framför uppfinning; han skrev helt enkelt "upptäckt eller uppfinning" som de två prestationer han ville skulle kunna få hans pris.

Ändå har ungefär 80 procent av vinnarna av Nobels fysikpris varit forskare, medan endast 20 procent (högst) av pristagarna har varit uppfinnare.

Forskning av bland annat Elisabeth Crawford (”The Beginnings of the Nobel Institution”) visar tydligt att Alfred Nobel - själv en uppfinnare och entreprenör - aldrig hade tänkt gynna forskare på bekostnad av uppfinnare.

Bevisande protokoll från Nobelkommittén 1901, där urvalet av kandidater till fysikpriset sker, avslöjar ett beslut om att uppfinnare som hade förvärvat patent för sin uppfinning inte ska kunna nomineras till priset. Något sådant villkor skrev aldrig Alfred i sitt testamente.

Dessutom har testamentesförvaltaren Vetenskapsakademin - inte Nobel eller hans testamente – beslutat att nomineringar till fysikpriset endast får lämnas av forskningsrelaterade institutioner och organisationer.

Uppfinnarna och dessas internationella organisationer ingår inte i urvalsprocessen, trots att Alfred Nobel skriftligen uttryckt att "uppfinnare" är en av två kategorier tänkta för hans pris.

En revision av Nobels testamente och ett erkännande av Alfreds vilja att belöna uppfinnare i samma utsträckning som forskare, vore kanske på sin plats. 

The International Federation of Inventors Associations (IFIA), representerande 140 uppfinnarorganisationer i 100 länder, vore oerhört kapabel att nominera uppfinnarkandidater till priset. Hittills har ingen kontakt tagits från Nobelkommittén såvitt jag känner till.

IFIA tycker förstås, att det faktum att världens mest prestigefyllda pris gynnar endast en av de två kvalificerade mottagarna, skadar uppfinnaren genom att, i det kollektiva medvetandet, förminska dennes avgörande betydelse för samhällelig och industriell utveckling.

I en tid då världen står inför oerhörda utmaningar, är teknisk utveckling och innovation viktigare än någonsin. Med accelererande klimatförändringar är såväl forskar- som uppfinnarlösningar kritiskt viktiga. Inför de här komplexa utmaningarna måste vi utforska alla möjliga vägar att inspirera och uppmuntra dagens unga att vilja bli morgondagens uppfinnare och forskare.

Nobelkommitténs erkännande av uppfinnandets värde skulle betyda mycket för att uppnå detta.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2021-11-08 15:48
Nobel priset är ju en skam att få idag??? Detta då alla andra länder nu vet att det är Sveriges Riksbank som betalar ut medlen som för muta till att främja elitens intresse. Det är alltså Svenska befolkningen som genom inflation för betala priserna, Och när man även vet att alla de kronjuveler som Sverige pråligt visar upp på nobelfesten...är internationellt verifierade vara stöldgods från Turkiet, varvid också 2 personer från Turkiska staten årligen inlämnar en framställan om att Sverige skall lämna tillbaka stöldgodset...Och Sverige varje år avvisar detta ...men bara fram till nästa år sägs det. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.