Vilhelm Hanzén, grundare av och vd för Gul PR, är ny bokrecensent här på Företagande.se. Han recenserar dock inte böcker på klassiskt vis, utan lyfter bara böcker han vill rekommendera andra ledare och entreprenörer att läsa. Varannan vecka recenserar han en bok och varannan vecka tipsar han om några aktuella böcker.

Bok: All business is show business - spelregler för den kreativa eran

All-business-bok

Världen rör sig snabbare och snabbare. Innovation följer innovation och kreativa lösningar finns i överflöd. Backar vi tillbaka hundra år i tiden, till rådande industrisamhälle, var de flesta jobb istället stöpta i samma mall. De var enformiga, lätta att fylla och som anställd var man utbytbar. Den snabba värld vi lever i idag är allt mer individuell och allt mer självuppfyllande. I dagens samhälle är kompetens och kreativitet hårdvaluta. Men problemet med den kreativa processen är att den inte kan produceras på löpande band. Den kräver tid och omsorg.

I andra änden av maskineriet finns de förändrade spelreglerna för ledare: från att behöva vara personer som pekar med hela handen till personer som leder platta och kreativa organisationer. Dagens ledare behöver förstår hur man styr kreativa människor och riktar deras energi i gemensamma riktningar. Det traditionella järnhandsledarskapet fungerar inte längre.

Martin Österdahl har erfarenheter från såväl den kommersiella MTG-koncernen som SVT och public service. Han är prisad och han är hyllad. Tidigt i boken erkänner han att det tog lång tid innan han själv lärde sig leda kreativa organisationer och att han nu vill hjälpa andra att ta del av de lärdomar han själv samlat på sig.

Utifrån tolv punkter, bland annat Berättelsen, Delandet och Ledarskapet, finns insikter och kunskaper samlade. Varje del avslutas med några övergripande punkter att ta med sig från kapitlet, följt av utrymme för anteckningar.

Många böcker har skrivits om kreativitet och hur man utvecklar sin idérikedom. Men mycket lite har skrivits om att leda kreativa organisationer. Särskilt nyttiga är de partier där Martin poängterar vikten av att fokusera på de positiva delarna av organisationens arbetssätt och förutsättningar. Han menar att man ofta fokuserar på svagheter, som därmed tillåts växa, snarare än att förvalta styrkor och att låta dem få mer utrymme. Min upplevelse är att det är något som alltför ofta glöms bort.

Därför är Martin Österdahls bok All business is show business minst sagt en bok i tiden. Alla med ledande positioner borde läsa den - för trots att kreativitet är det många efterfrågar är det få som vet hur man faktiskt får den att frodas.

Utdraget:

En stor del av ledarskapet handlar om prioriteringar. Prioriteringar har mycket gemensamt med den kreativa processen eftersom den i mångt och mycket handlar om att fatta beslut. Att verka som ledare eller kreatör handlar till stor del om att leda sig själv. Både i faktisk mening - ingenting blir gjort om du inte skapar något varje dag och gör dig attraktiv för din publik på din marknad - och djupare sett. Skapande bygger till stor del på självkännedom. Mekanismerna i din kreativa process är intimt förknippade med det som idag ofta kallas självförverkligande. Därför är det som den här boken tar upp lika relevant för dig som människa för dig som kreatör eller ledare för skapande individer.

Tre böcker om att bli mer kreativ:

  • Originals, Adam Grant
  • Messy, Tim Harford
  • Creativity Inc, Ed Catmull
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.