Vad innebär löpande redovisning?

Löpande bokföring innebär att företagaren bokför företagets affärshändelser i systematisk och kronologisk ordning. Rent praktiskt innebär det att bokföringen ska ske i datumordning samt att man ska använda olika konton för olika affärshändelser.

Till affärshändelser räknas exempelvis försäljning, inköp av material, betalning av moms, inköp av kontorsmaterial och företagarens egna uttag av pengar. Det finns speciella kontoplaner som brukar användas, där de vanligaste affärshändelserna har förutbestämda konton, som att konto 3010 används till försäljning. När man bokför en affärshändelse på ett av kontona så skapas en verifikation. Det är ett slags kvitto på att affärshändelsen hänt och att den blivit bokförd. Som verifikation kan också fakturor, kvitton och liknande användas.

Redovisning av moms

De allra flesta företag är momspliktiga, vilket innebär att de på all försäljning ska lägga en moms som företaget sedan betalar in till Skatteverket genom att göra en insättning på sitt skattekonto. Denna typ av moms kallas för utgående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget utan det är egentligen bara en rent administrativ fråga där man hanterar momspengarna åt staten genom att kräva in dem från sin kund och sedan betala in dem till Skatteverket.

Det finns också något som heter ingående moms. Det är när man som företagare köper in varor, material och annat till sitt företag. Då betalar man priset inklusive moms till säljaren och dessa momspengar får man sedan tillbaka från Staten. Många gånger säger man därför att företagare inte behöver betala någon moms på det man köper, men i praktiken fungerar det istället så att man betalar moms vid inköpet, för att senare få tillbaka momspengarna från Skatteverket.

Den vanligaste momssatsen är 25 procent och detta kallas därför för standardmoms. Men det finns också två andra momssatser som är bra att känna till. Det är momssatsen på 12 procent som omfattar framförallt livsmedel och hotell, samt momssatsen på 6 procent som används för resor, bio, idrott, viss kultur samt dagstidningar.

Läs mer om moms här

Som företagare måste man redovisa momsen. Är man enskild näringsidkare med en omsättning på högst en miljon kronor per år så redovisar man momsen en gång om året i den vanliga självdeklarationen. Handelsbolag, aktiebolag samt enskilda näringsidkare som omsätter mer än en miljon om året redovisar istället vanligtvis momsen en gång per månad. Då sker momsredovisningen i en särskild skattedeklaration som lämnas in senast den 12:e i varje månad. I januari och augusti är det dock den 17:e som momsen senast ska redovisas. Riktigt stora företag redovisar moms två gånger per månad.

För att räkna ut hur mycket man ska betala i moms så räknar man skillnaden mellan den utgående momsen och den ingående momsen. Om den utgående momsen, alltså moms på försäljning, är större än den ingående momsen, alltså moms på inköp, så ska man betala in mellanskillnaden. Är det istället tvärtom, så att den ingående momsen är större än den utgående momsen så får istället företaget tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket.

E-redovisning, hur fungerar det?

Redovisning gjordes tidigare på papper, i bokföringsböcker. När datorer började bli allt mer vanliga blev det mer vanligt att man började göra sin bokföring på datorn istället. Det var smart eftersom det var enklare att hålla koll på ekonomin i företaget, att kunna skapa olika ekonomiska kalkyler och man slapp de värsta pappershögarna. Nu finns det ett ännu smartare sätt, nämligen att göra sin redovisning på nätet med så kallad e-redovisning.

Det som skiljer e-redovisning från vanlig datorbaserad redovisning är att på nätet så är man alltid uppdaterad vart man än befinner sig, vilket ger en enorm flexibilitet. Man kan komma åt bokföringen vart man än befinner sig och oavsett vilken dator man använder. Det är alltså perfekt för företagaren som vill kunna ha tillgång till sin ekonomi, sin redovisning och alla rapporter när som helst och vart som helst.

Här ställde vi några frågor till de största och mest vanliga program för ekonomi och redovisning

E-redovisning är också bra för den som vill göra en del av redovisningen på egen hand men anlita en redovisningskonsult eller revisor för resten av redovisningen. Med e-redovisning kan man när som helst få tillgång till redovisningen även om en redovisningskonsult generellt hanterar redovisningen. Man kan då dels underlätta för redovisningskonsulten genom att köra in fakturorna löpande och dels få en överblick i och med att ni båda använder er av samma system och har tillgång till exakt samma funktioner i ekonomiprogrammet.

Läs mer om Principbaserad redovisning och redovisningens principer

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.