Startsida

Mats Johansson

Mats Johansson

Artiklar av Mats Johansson

Projektledning

Guide hur du planerar och genomför projekt

Företag och andra organisationer väljer i allt större utsträckning att organisera hela eller delar av sin verksamhet som projekt.... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 5 minuter

Tidplan och aktivitetsplan

Det är inte bara företagets ekonomi som behöver planeras. När man har klart för sig vad det är som ska göras är det viktigt att... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 2 minuter

Budgetering och ekonomi till affärsplanen

Som tidigare nämnts är en av skillnaderna mellan ett företag och andra verksamheter att företaget gör affärer i syfte att tjäna... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 2 minuter

Resurser, organisation och nätverk

För att kunna uppnå de mål som finns i affärsidén behöver ett företag både materiella och personella resurser. De materiella... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 2 minuter

Omvärld och strategier

Huruvida ett företag ska lyckas förverkliga sin affärsidé beror inte bara på den egna viljan och de egna förutsättningarna. Det... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 3 minuter

Affärsidé och mål

Ett företags affärsidé är till för att tydliggöra vad företaget ska syssla med. Att planera för ett företag är egentligen... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 2 minuter

Projektplanering

Första delen om att leda projekt hittar du här Projektplaneringen lägger grunden för hela projektet. Därför är det viktigt att... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 9 minuter

Genomförandet av projektet

Första delen hur leder och driver projekt Genomförandefasen i projektet syftar till att projektet ska uppnå de överenskomna del-... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 2 minuter

Projektdefinition

Mål – Vad är det vi ska åstadkomma under projekttiden? Omfattning – Vilka omfattas av projektet? En del av organisationen,... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 2 minuter

Projektmodell och Projektorganisation

Del 1 hittar du här Projektmodellen sätter upp projektets spelregler För att ett projekt ska fungera är det viktigt att alla i... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 5 minuter

Projektledarens uppgifter och egenskaper

Del ett om att driva projekt hittar du här Projektledarens uppgifter Projektledarens uppgifter beror naturligtvis lite på hur... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 3 minuter

Att avsluta projektet plus boktips och länkar

Första delen av projekt hittar du här När projektet avslutats upphör projektorganisationen och de mänskliga och materiella... Läs mer
av Mats Johansson i Ledarskap | 4 minuter

Guide till affärsplan - så gör proffsen

En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet och är en ingående beskrivning av företagets affärsidé,... Läs mer
av Mats Johansson i Affärsplanen | 2 minuter