Som tidigare nämnts är en av skillnaderna mellan ett företag och andra verksamheter att företaget gör affärer i syfte att tjäna pengar. En affärsplan vore därför inte komplett om det inte fanns en del som visar att affärsidén också är ekonomiskt gångbar. En affärsplan bör innehålla såväl resultat- som likviditetsbudget. Om företaget är nystartat har man ofta också en budget som visar kapitalbehovet och hur detta ska finansieras.

Resultatbudgeten visar företagets intäkter och kostnader exklusive moms. Intäkterna representerar det värde som företaget har skapat under en viss period medan kostnaderna visar vad företaget har förbrukat under samma period. Ett företag som skapar ett större värde än det förbrukar under en period går med vinst. Det är visserligen inte ovanligt att företag ibland går med förlust under kortare perioder. På lång sikt måste dock alla företag gå med vinst för att överleva.

Likviditetsbudgeten visar företagets inbetalningar och utbetalningar. I likviditetsbudgeten kan man se om företaget räknar med att få in tillräckligt med pengar för att kunna betala de utbetalningar som dyker upp under perioden. I likviditetsbudgeten tas beloppen upp inklusive moms eftersom in- och utbetalningar är de ”riktiga” pengar som kommer in och betalas ut. Det är viktigt att hålla koll på företagets likviditet. Ett handelsföretag måste exempelvis ofta köpa in och betala varorna innan dessa kan säljas. I det fallet kommer utbetalningen att ske innan inbetalningen kommer. Om ett företag köper in och betalar mycket varor utan att lyckas sälja dessa och få betalt av kunderna uppstår ofta likviditetsproblem.

När man startar ett nytt företag är det viktigt att göra en beräkning av det kapitalbehov som finns för att starta företaget och visa hur detta ska finansieras.

Att hålla ordning på företagets ekonomi är en av de viktigaste delarna i företagandet. En god planering och uppföljning gör att man kan förutse problem och undvika som annars kan stjälpa även bra affärsidéer. Att lägga mycket tid på budgetarbetet kan därför löna sig väl.

 
Mer om företagets ekonomi och budget:

Om företagets start-budget, likviditet och resultatbudget

Mer om ekonomin i ditt företag och tips för att stärka den

 

Läs fortsättningen: Tidplan och aktivitetsplan

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.