För att kunna uppnå de mål som finns i affärsidén behöver ett företag både materiella och personella resurser. De materiella resurserna kan vara lokaler, maskiner, fordon osv. De personella resurserna består av de personer som arbetar i företaget.

Många gånger går det för det mindre företaget att hyra in både materiella och personella resurser. Man måste bestämma sig för vilka resurser som är så viktiga att man behöver dem permanent och vilka resurser man kan hyra vid behov.

Företagets organisationsschema beskriver hur man har strukturerat framför allt de personella resurserna. Ett stort företag har ofta många avdelningar med mycket anställd personal medan ett mindre företags organisation ibland kan bestå av några få personer. Ett väl utbyggt nätverk är viktigt för alla företag. För många små företag finns många av de resurser som ett större företag har i sin organisation hos partners i nätverket. Ju fler som kan ingå i nätverket, desto större är möjligheten att företaget klarar av ta nya orders och utvecklas på ett positivt sätt.

Företagets storlek har också betydelse för vilken företagsform man väljer. Mindre företag väljer ofta att verka som enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag, medan större företag i regel bildas i form av aktiebolag. Mer om företagsformerna kan du läsa om du följer någon av länkarna nedan.

I affärsplanen bör det framgå vilka materiella och personella resurser som krävs för att genomföra affärsidén, vilka man tänker äga själv och vilka man tänker hyra in samt hur företaget ska organiseras. Skriv också lite om det nätverk som redan finns och på vilket sätt det är tänkt att utvecklas.

Mer om…
Företagsformer / bolagsformer och jämförelse mellan olika företagsformer

Läs fortsättningen: Prissättning och Produktprofil

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.