Huruvida ett företag ska lyckas förverkliga sin affärsidé beror inte bara på den egna viljan och de egna förutsättningarna. Det finns många faktorer i omvärlden som påverkar. Hur företaget lyckas beror också på vilka strategier man använder för att bemöta de hot och möjligheter som finns. Ett företags omvärld består av en marknad där det finns kunder och konkurrenter.

Marknad

En grundförutsättning för att ett företag ska kunna bli lönsamt är att den marknad man riktar sig till är tillräckligt stor. I affärsplanen bör det därför finnas med en ingående beskrivning av marknaden.

Till att börja med tittar man på hur marknaden ser ut i dagsläget - nulägesanalys. Hur stor är marknaden geografiskt och i antal kunder? Hur stor andel av marknaden har företaget idag? Riktar sig företaget till en eller flera speciella målgrupper på marknaden? Vilka konkurrenter finns på marknaden?

För att kunna göra en affärsplan behöver man också veta lite om framtiden. Hur tror man att marknaden kommer att utvecklas i framtiden? Kommer nya produkter och/eller konkurrenter? Kommer det nya trender och nya kundgrupper? För att kunna följa hur marknaden utvecklas bör man göra marknadsundersökningar med jämna mellanrum.

Kunder

Ofta kan ett företags kunder beskrivas som att de finns inom ett geografiskt område, en demografisk grupp (ålder, inkomst, små/stora företag etc). Att känna sina kunders behov är nyckeln till en lyckad affärsplan. Ju tydligare kunderna kan beskrivas i affärsplanen, desto lättare blir det sedan att bearbeta kunderna.

Konkurrenter

För att man ska kunna få en tillräcklig del av de kunder som finns på marknaden är det viktigt att veta vilka företag som är med och konkurrerar om kunderna. På vilka sätt har de mer eller mindre att erbjuda kunderna än det egna företaget? Det är viktigt att kontinuerligt följa vad konkurrenterna gör.

SWOT-analys

För att få ett samlat grepp på ett företags omvärld kan man använda sig av något som kallas en SWOT-analys. Genom att systematiskt belysa företagets styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) skapas en tydlig bild av hur omvärlden påverkar företaget. Styrkor och svagheter har ofta med interna faktorer i företaget att göra, medan möjligheter och hot ofta kommer av externa faktorer som företaget inte direkt kan påverka.

Läs mer om SWOT-analysen

Strategi

I företagets strategi beskrivs hur man ska ta vara på sina styrkor och möjligheter samt försöker bättra på de områden där företaget har sina svagheter och hot. Om företagets styrka är att ta fram nya och avancerade produkter och det samtidigt finns en möjlighet på marknaden i form av en grupp kunder som är beredda att betala för att ha nya avancerade produkter bör företagets strategi vara att fokusera på denna del av marknaden. Om företagets styrka istället är att få fram många riktigt billiga produkter bör man istället ha en lågprisstrategi som riktar sig till en större mängd kunder.

Åtgärder för hur företaget ska nå marknaden beskrivs i den marknadsplan som bör följa med affärsplanen. (se under rubriken ” Tid- och aktivitetsplan”)

Se även: Då är det dags att utveckla företagets strategitänk

 
Mer om omvärldsbevakning och strategier

Marknadsundersökning som affärsverktyg

Mer om SWOT-analysen

 

Läs fortsättningen: Resurser, organisation och nätverk till affärsplanen

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.