Det är inte bara företagets ekonomi som behöver planeras. När man har klart för sig vad det är som ska göras är det viktigt att planera när olika aktiviteter ska genomföras. Eftersom syftet med affärsplanen är att den ska vara ett gemensamt måldokument för alla som jobbar i företaget är det en bra idé att de övergripande mål som finns formulerade i företagets affärsidé och strategier bryts ner och konkretiseras i ett antal huvudaktiviteter för den period som affärsplanen gäller.

Exempel på sådana planer är marknads-, produktions-, inköps- och produktutvecklingsplaner. Som i alla planer är det viktigt att det finns tydliga och mätbara mål samt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

Marknadsplanen beskriver företagets säljorganisation och dess aktiviteter.

I produktions-/inköpsplanen planeras hur mycket av olika produkter som ska produceras/köpas in på kort sikt för att möta den efterfrågan som finns på marknaden.

Genom att ha en produktutvecklingsplan ser man till att man även på lite längre sikt kommer att kunna leverera produkter som marknaden efterfrågar.
 
Allt om hur du gör din egen marknadsplan

“Plans are nothing. Planning is everything.” - Dwight D. Eisenhower
 
Det är viktigt att komma ihåg att det som står i affärsplanen inte är skrivet i sten utan kan vidareutvecklas vartefter omvärlden förändras. Genom att låta affärsplanen vara ett dynamiskt dokument som många tillåts vara delaktiga i processen att formulera, genomföra och utveckla kommer nya och värde fulla idéer att skapas. Delaktighet i processen skapar motivation och bättre förutsättningar för att de mål som finns i planen ska kunna uppfyllas.

 

Här har vi samlat de bästa mallarna för affärsplanen

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.