En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet och är en ingående beskrivning av företagets affärsidé, organisation, produkter, ekonomi etc. Att göra en affärsplan när man ska starta ett nytt företag är för de flesta en självklarhet, men man kan naturligtvis fråga sig varför ett företag som funnits i 20 år ska behöva bry sig om affärsplanen.

Affärsidén borde ju vara färdig vid det laget? Och vet inte medarbetarna redan hur det egna företaget fungerar?

Svaret är att affärsplanen är lika viktig för nya som för väl etablerade företag. Affärsplanen bör vara ett levande och dynamiskt dokument som anpassas till de förändringar som sker i samarbete med medarbetarna och sedan aktivt används för att styra av företaget.

En affärsplan fyller flera syften och riktar sig till många olika målgrupper. Samtidigt som den ska ge ett samlat grepp på företagets verksamhet och ska den också kommunicera företagets affärsidé till såväl anställda som finansiärer och andra viktiga intressenter. Med hjälp av affärsplanen har företagsledning och anställda ett bra underlag för att planera den löpande verksamheten och utveckla företaget. Affärsplanen ger finansiärer och andra intressenter en helhetsbild av företaget som gör att de kan bedöma om företaget är värt att satsa på eller ha som samarbetspartner.

När man skriver en affärsplan är det viktigt att utgå från fakta och realistiska antaganden. Försök skriva så enkelt och tydligt som möjligt. Med tanke på att olika målgrupper är intresserade av olika delar av affärsplanen kan det ibland vara vettigt att ha olika versioner av affärsplanen som riktar sig till de olika målgrupperna.

I det här materialet kommer vi att gå igenom affärsplanens olika delar punk för punkt. Efter varje avsnitt finns en lista med länkar där du kan få mer information och vägledning i ditt arbete att utforma en affärsplan för ditt företag.

Affärsplanen - behövs den?

Att skriva en affärsplan + de bästa affärsplansmallarna samlade

Så skriver du en vinnande affärsplan (Bildspel av Connectsverige)

Nyföretagarcentrum har tagit fram en plattform så du kan göra affärsplanen online.

Skapa en affärsplan (verksamt.se)

Läs fortsättningen: Affärsidé och mål

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.