KBT för företagare – Du behöver inte vara sjuk för att dra nytta av KBT

Från början så var KBT, kognitiv beteendeterapi, något som klassades som en behandlingsmetod för de med svåra psykologiska törningar och tvångsbeteenden. Numera har vetenskapen och psykoterapeuterna fått upp ögonen för vilken nytta många människor kan ha av KBT även för mindre åkommor. I och med detta så är det inte längre nödvändigt att vara sjuk för att genomgå kognitiv beteendeterapi, utan det kan användas för att öka ditt eget självförtroende på många plan.

Just för de som är företagare så är det viktigt att ha en personlig utstrålning och verkligen kunna stå för det du erbjuder dina kunder I form av produkter och tjänster. Ibland kan detta vara svårt då det finns något i ditt eget personlig beteendemönster som på något sätt förhindrar att detta utförs på ett optimalt sätt. Detta kan vara så enkla saker som talskräck, social fobi, blyghet eller som att ringa ett vanligt telefonsamtal för att bara ta några exempel. Allt det är saker som du som företagare i dagens konkurrens måste vara skicklig på, och känna dig självsäker när du står inför. Vetenskapen har nu kommit fram till att KBT banhandling kan vara ett av de sätt som finns att se till att du som företagare blir mera självsäker inom dessa områden.

Bli mera självsäker som företagare med hjälp av KBT behandling

Alla kan inte vara perfekta inom alla områden, och detta beror ofta på att det finns något hinder på det psykologiska planet som gör att du helt enkelt inte kommer längre eller fortsätter att utvecklas som företagare. Det kan då exempelvis vara något så enkelt som att du av någon anledning inte kan klara av att uttrycka dig rätt i sociala sammanhang. Är detta fallet så har du då svårt att ta de extra stegen och kommunicera med dina kunder och leverantörer på bästa sätt. Anledningen till detta kan ligga på det psykologiska planet, och är fallet så finns det idag effektiv hjälp att få genom KBT behandling.

Denna behandling används idag för att bota många olika känslor, rädslor och tvångsbeteenden såväl som vid ätstörningar och självskadebeteenden och har visat sig vara effektiv inom alla dessa områden. Att gå runt och känna en rädsla för att prata med människor kan vara ett väldigt stort problem, särskilt för företagare, och då kan KBT vara en behandlingsform som fungerar på ett positivt sätt. Denna behandling går ut på att tala om sin rädsla eller sitt problem, och på så sätt uppnå en acceptans av sig själv och sin omgivning.

Så här går det till att genomgå en KBT-behandling

Naturligtvis så är denna behandling och dess mönster att angripa det problem som ska lösas olika komplicerad beroende på det problem som den psykoterapeut och patienten står inför, och kan därför vara olika arbetsam och variera i längd. I övrigt så brukar KBT följa ett angivet mönster som angriper problemet efter en noga uppsatt arbetsplan. Beroende på problemets grad så brukar klient och terapeut träffas mellan 5 till 20 gånger. Här kommer det sedan att arbetas med ett eller flera olika avgränsade problem. De behandlingar som du får kallas för sessioner och brukar i vanliga fall ligga mellan 45 till 60 minuter.

Vid dessa sessioner så arbetas det med att kartlägga, klargöra och finna alternativa lösningar för de känslor och tankar som leder till klientens begränsningar i det vanliga livet. Detta arbetssätt kallas kollaborativ empirism. När detta är klart så utarbetas en beteendeanalys som ligger till grund för att kartlägga det samspel som klienten har med sig själv och sin omgivning, och utefter det resultat som uppstår arbetas sedan fram ett sätt att angripa det beteendemönster som leder till dåliga prestationer eller beteenden i de fastställda sammanhangen.

Så här enkelt kan det vara att få bättre självförtroende som företagare

Här hoppas vi nu att det har fastställts att alla som tar hjälp av KBT behandling absolut inte behöver vara sjuka eller ha någon form av störning, utan KBT är en helt naturligt behandlingsmetod som även kan användas på helt friska människor som behöver komma vidare men har någon form av hinder i sitt beteendemönster. Vad som är viktigt när du står inför valet av att prova kognitiv beteendeterapi som hjälp för att komma vidare och utvecklas till en mera stabil och självsäker företagare, är att finna en KBT behandling hos en erfaren psykoterapeut som innehar allt den kunskap som behövs för att din behandling ska bli effektiv.

För att få adekvat hjälp, både när det gäller små och stora problem på det psykologiska planet, så bör du ta reda på att den psykoterapeut som du anlitar verkligen är en legitimerad psykoterapeut som minst har genomgått steg 1 utbildning i KBT. Naturligtvis så är det bara en stor fördel om den du anlitar har genomgått hela programmet, då det bara leder till att kunskapen är större och att chanserna till ett bra resultat av din KBT behandling ökar. Trots att denna vetenskapligt bevisade behandlingsmetod finns så är det fortfarande många företagare som inte har fått upp ögonen för vilken nytta det kan ha för utvecklingen av dem själva och företaget. Idag ses KBT och besök hos psykologer som något som ingår i det vardagliga livet hos många människor världen över, och är absolut inget som du ska skämmas över. Prata istället om det med dina vänner och bekanta så kanske de också kan inse nyttan av dessa behandlingsmetoder.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.