Jag är inte blyg.

Jag är inte rädd.

Och jag är definitivt inte ömtålig eller svag.

Jag är, däremot, HSP – En ”Highly sensitive person”. Och DET är någonting att vara stolt över.

”Du ser helt enkelt för mycket” säger min vän och drar en djup suck, efter att jag återigen satt fingret på en öm punkt i dennes livsvärld, helt utan att hen behövt säga ett knyst. ”Hur kan du veta så mycket när jag ingenting säger?”. ”Hur kan du ständigt se bortom min yttre fasad för at ta dig in och ROTA RUNT i mitt inre?!”, ser hen ut att vilja skrika.

Jag har inget skyddande skal, ingen känslomässig pansar. Varje ögonblick levererar hundratals intryck och de sugs in i mitt medvetande vare sig jag vill det eller inte. Detta gör mig fenomenal på att läsa av min omgivning; se vad som händer och varför det händer. Jag kommer att anpassa mig till kringgärdande situation och känslostämning likt en kameleont. Alltid.

Min förmåga att läsa av dig och given belägenhet ger mig också en möjlighet att påverka dig, förmodligen helt utan att du märker det. Jag säger vad du vill höra och ger dig vad du behöver få. Jag kan lösa era problem samtidigt som jag får er att tro att det var ni själva som nådde fram till lösningen.

HPS, vad betyder det?

HSP är en förkortning av ”Highly Sensitive Person”, det vill säga en mycket känslig person. Ord som också används är högkänslig och högsensitiv.

HSP som begrepp myntades på 1990-talet av Elaine N. Aron, en amerikansk forskare och psykoterapeut; och viktigt att klarlägga är att det inte är en bokstavsdiagnos utan en beskrivning av hur vissa människor -liksom vissa individer hos många andra djurarter- fungerar då de är lite känsligare än andra. HSP handlar alltså i stor skala om hur vårt nervsystem fungerar och hur vi upplever diverse känslor och sinnesintryck. Istället för att förklara hur vi är som människor vill begreppet illustrera hur vi förstår världen omkring oss.

Enligt forskare är högkänslighet en medfödd egenskap och någonting man kunnat återfinna hos en mängd olika djurarter; från hästar och katter till bananflugor och fiskar. Man tror hel enkelt att den sensibilitet som HSP upplever grundar sig i ett naturligt känsligare nervsystem och att hjärnan på dessa personer fungerar lite annorlunda än hos icke-känsliga. Till exempel är HSP ofta mer medvetna om detaljer och nyansskillnader, samtidigt som deras hjärnor bearbetar och reflekterar över information och intryck på ett djupare plan. Detta är förmodligen en anledning till att högkänsliga lätt blir utbrända och överbelastade; hjärnan blir helt enkelt överstimulerad under intensiva tider.

HSP som personlighetsdrag är visserligen ingen ny upptäckt och många av er har säkert hört begreppet förut. – Men fortfarande finns en problematik i att högsensitiva personer allt för ofta misstolkas och döms att vara något de inte är och heller aldrig har varit. Tidigare har dessa människor till exempel kallats hämmade och neurotiska. Eftersom högkänsliga personer i stora drag föredrar att observera framför att agera i nya situationer så misstas de ofta också för att vara blyga och skygga. Dock anser många att blyghet inte är ett medfött beteende, utan att det är inlärt. Och i själva verket så är en stor del av alla människor med HSP-personlighet rent av extroverta. Känslighet behöver alltså inte, överhuvudtaget, vara förknippat med en i övrigt introvert personlighet.

Introvertas värde i organisationen

Vi får inte heller glömma att vi i västlandet lever i en kultur där känslighet står lågt i rang, och där det praktiskt taget finns ett likhetstecken mellan ordet ”emotionell” och ordet ”svag”. Istället värderas hårdhet och förmågan att sätta sina känslor åt sidan, vilket inte helt otippat kan göra att högsensitiva går genom livet med en låg självkänsla och upplevelsen av att vara annorlunda.

Kännetecken

Så vad kännetecknar egentligen en högsensitiv person, förutom att hen av andra uppfattas som blyg? Några vanliga och utmärkande kännetecken för en HSP-personlighet är att denne ofta föredrar att stå vid sidan av och observera en situation innan hen väljer att kliva in och aktivt engagera sig i den. I likhet med detta så vill man som HSP överväga alla detaljer och möjliga följder innan man handlar; man vill helt enkelt vara medveten om alla risker och möjligheter. Kanske gör det att du fattar beslut långsammare än andra, men du gör det förmodligen också bättre än andra, ”Do it once, and do it right”. Eller hur?

Som HSP är du otroligt medveten om detaljer och även mycket små kontraster i din omgivning. Du är expert på att fånga och tolka icke-verbala signaler och är mer medveten om andras tankar och känslor än de flesta. Kanske upplevs du som otäckt ”synsk” av din omgivning då du allt som oftast kan gissa rätt enbart med hjälp av din intuition? Om du känner igen dig i beskrivningen av en HSP- personlighet så minns du säkert att detta är särdrag du haft redan som liten och möjligtvis, har du alltid känt dig lite, lite annorlunda.

Tips hur du stärker ditt självförtroende

Om vi istället skall se till mer konkreta kännetecken hos en högsensitiv så tenderar det t ex vara så att man ofta eller alltid har mycket färgstarka drömmar och inre synbilder som ”skakar om”. HSP har också en större sensorisk känslighet vilket gör att man rent kroppsligt darrar lätt, har ett reaktivt immunförsvar samt reagerar starkare på koffein och medicin än många andra.

Fördelar med HSP i organisationer och företag

Vad finns det då för fördelar med att ha högsensitiva personer i sin organisation, förutom att de rent uppenbart kommer att fatta kloka och genomtänkta beslut? Jo, hen är sannolikt också mer samvetsgrant och plikttrogen än andra då man som HSP är så starkt fokuserad på orsak och verkan. Som arbetsgivare kan du lita på att hen alltid kommer att ta ansvar för sitt eget arbete för att inte riskera att dra ner andra. Samtidigt är högsensitiva mycket bra på att tala med alla typer av människor på ett hänsynsfullt vis och kanske viktigast av allt: Att ge antydningar istället för direkta uppmaningar.

Vill du ha mer information om HSP och dess karaktär kan du t ex besöka: www.hspsverige.se

Källor:
http://www.hspsverige.se/personlighetstyper/vi-forskade-pa-personlighetstyper-och-hsp
http://www.hspsverige.se/vanliga-fraringgor-om-hsp.html

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.