Faktorer som påverkar kompetensförsörjningen.

I takt med att strukturomvandlingen går mot en mer kunskapsintensiv produktion har kompetenskraven på arbetsmarknaden ökat och tillgången på kunskap och kompetens blivit allt viktigare. Att kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för företag och organisationer är ingen nyhet. Detta är en anledning till att HR behövs mer än någonsin. Att HR enbart stöttar företagen är inte längre tillräckligt med dagens utmaningar, de behöver bli en ledande kraft i att driva utvecklingen framåt och koppla HR:s strategier till att uppnå verksamhetens affärsmål. I takt med att arbetslivet förändras står HR-konsulter och styrelsen ständigt inför nya utmaningar för att lösa kompetensförsörjningen. Förmågan att lyckas attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens har stor inverkan på företagets effektivitet, konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. Företagsledningen och HR:s framgångar är beroende av att utmana och utvärdera befintliga arbetssätt och våga testa nya vägar.

Utmaningar

Att hitta rätt kompetens till den aktuella lediga tjänsten är en stor utmaning för många företag. En tydlig utmaning består i att tillgången på kompetens inte motsvarar det arbetsgivaren efterfrågar. Det kommer fortsätta vara en utmaning eftersom majoritet av arbetslösa inte uppfyller de kompetens- och utbildningskrav som successivt ökat. En annan utmaning är att konkurrensen om utbildade medarbetare på arbetsmarknaden är stenhård. Därför måste HR och ledningen aktivt systematisk arbeta med kompetensförsörjningen och finna nya arbetssätt för att täppa till kompetensförlusten.

Arbetssätt

Ett arbetssätt är att titta internt och undersöka befintliga medarbetares kompetens, för att kunna nyttja medarbetare på bättre sätt. Eftersom arbetsmarknaden förändras och nya yrken och kompetensbehov uppstår, samtidigt som andra försvinner, är det viktigt att undersöka den befintliga medarbetarens kompetens. Genom att göra en kompetenskartläggning får ni en bra överblick över vilka kompetenser som finns och som saknas på individ-, team- och verksamhetsnivå.

I dagens företag finns ett stort behov av att utbilda och utveckla chefer/ledare för att hantera nya arbetssätt. Det individuella lärandeklimatet omformas ständigt och företagen behöver därför investera proaktivt i medarbetarens kompetens och inta en strategisk roll för att driva lärandet och utvecklingen framåt. I slutändan handlar det om att stärka sin position gentemot konkurrenterna för att hänga med i dagens marknadssvängningar. Genom strategisk rekrytering, utveckling och behållande av talang säkerställer HR att organisationen har rätt kompetens för att nå sina mål. Dessutom har HR en nyckelroll i att främja mångfald och inkludering, vilket bidrar till innovation och till organisationens långsiktiga framgång.

Sammanfattningsvis är kompetensförsörjning en central funktion inom HR, som också är avgörande för att man kan säkerställa organisationens konkurrenskraft och hållbarhet på marknaden. Mot bakgrund av detta bör HR också inneha en viktig och aktiv roll i ledningsgruppen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.