– Nästan två tredjedelar av hybridarbetarna, 64 procent, anser att kontorskulturen har förändrats för alltid. Uppsvinget i hybridarbete är en signal om att vårt yrkesliv kommer att förändras ytterligare. Nu hamnar jämlikhet mellan medarbetare på plats och på distans i fokus i takt med att både organisationer och arbetstagare anammar de nya arbetssätten. För många blir det en utmaning att skapa balanserade och personliga upplevelser för alla medarbetare, oavsett var de jobbar, säger Dave Shull, vd och koncernchef för Poly.

– En tendens som är värd att notera i vår forskning är att majoriteten av arbetstagarna, 58 procent, anser att ökningen av distansarbete har inneburit att de är konstant uppkopplade och tillgängliga, vilket gör att de inte kan koppla av eller stänga av från jobbet. Många njuter av fördelarna med hybridarbete – balansen mellan arbete och fritid, sovmorgnar och mer familjetid – men andra känner sig utanför och distanserade. Till exempel anser 52 procent att hybrid- eller hemarbetare kan diskrimineras eller behandlas annorlunda än anställda som sitter på kontoret på heltid. På samma sätt känner sig människor oroliga för att återvända till kontoret, och 42 procent medger att de kommer ha lättare att brusa upp om kollegorna är för högljudda, säger Paul Clark, Europachef på Poly.

Distansjobb har haft stor inverkan på unga och på deras framtida karriärer

Resultaten visar vilken inverkan distansarbetet har haft på unga medarbetare, hur deras karriärer kan vara i fara och att många oroar sig för att återvända till kontoret. Två femtedelar av de tillfrågade hade aldrig kunnat besöka sitt kontor, antingen för att företaget hade flyttat eller för att de börjat nytt jobb under pandemin, och bland 18- till 24-åringarna var siffran 62 procent. Av de unga medarbetarna som ännu inte hade besökt sitt kontor sade 72 procent att tanken på att besöka kontoret för första gången, och de potentiella ljudnivåerna, höll dem vakna på natten.

– Tyvärr upplever den yngre generationen – där många kom in i arbetslivet under den här omvälvande tiden – påfrestningarna särskilt starkt. Av de 62 procent som rapporterade att de inte har varit på sitt nya kontor säger 72 procent att tanken på att gå till kontoret håller dem vakna om natten. För att hybridarbetet ska bli framgångsrikt måste dessa frågor hanteras direkt. Företagen måste fortsätta att sätta sina anställda i centrum för allt de gör och förse dem med de verktyg de behöver för att utföra sina jobb i denna nya arbetsmiljö, säger Paul Clark, Europachef på Poly.

Yngre anställda oroade sig också för hur distansarbetet har påverkat på deras förmågor att knyta kontakter och kommunicera med sina arbetskamrater, och många oroade sig för att detta skulle kunna hålla dem tillbaka:

  • 52 procent av arbetstagarna i åldern 18–24 år var oroliga för att distansarbete skulle ha en negativ inverkan på deras utveckling och karriärutveckling, jämfört med genomsnittet på 43 procent.
  • 53 procent av 18–24-åringarna oroade sig för att distansarbete har gjort dem mindre självsäkra i att kommunicera och arbeta effektivt med kollegor, jämfört med genomsnittet på 42 procent.
  • 50 procent av de unga arbetstagarna tror att de har tappat förmågan att småprata, jämfört med genomsnittet på 39 procent.

Poly rekommenderar därför nu företag att noga tänka på hur de hanterar en framtida övergång till hybridarbete som permanent arbetsform. Bland annat rekommenderar Poly i rapporten:

  • Förstå dina anställdas personligheter för att verkligen förstå personlighetstyperna och arbetsstilspreferenserna inom ditt företag så att alla kan göra sitt bästa.
  • Utrusta hybridjobbarna med rätt verktyg för att göra sitt jobb var som helst ifrån. Video har snabbt blivit standardsättet för team att koppla upp sig på, men kvaliteten och upplevelsen kan variera kraftigt.
  • Modernisera centrala mötesrum, samtidigt som du gör det möjligt att ansluta och samarbeta var som helst ifrån.

– För att dra nytta av fördelarna med hybridarbete måste organisationer hålla människor, teknik och utrymmen i aktivt medvetande. För det första måste företagen förstå medarbetarnas personligheter och arbetsstilar. För det andra måste de tydligt definiera sitt framtida kontor – vilka utrymmen kommer att behövas? Ska vi skapa fler områden för tyst arbete eller samarbete? Detta kommer att göra det möjligt för organisationer att bättre förstå sina tekniska krav för att hjälpa medarbetarna att bli lyckligare och mer produktiva. Viktigast av allt är att detta kommer att säkerställa att alla har en jämlik upplevelse, oavsett var, när eller hur de arbetar. Detta kommer att göra det möjligt för alla att skörda frukterna och verkligen få hybridmodellen att fungera, säger Paul Clark.

Om forskningen

Resultaten bygger på en online-omnibusundersökning av hybridarbetare som genomfördes av Censuswide i augusti 2021. Totalt svarade 7261 hybridarbetare i Storbritannien (2 003), Frankrike (1 001), Tyskland (1 002), Polen (1 000) Sverige (1 005), Spanien (1 000) och Förenade Arabemiraten (250).

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.