Att rekrytera är svårt, inom nästan alla branscher verkar det som. Små och mellanstora företag har både för- och nackdelar i konkurrensen om talangerna. Bland fördelarna märks inte minst att kunna erbjuda en mindre formell arbetsmiljö i jämförelse med många större företag och organisationer. Varför inte mjölka ut det mesta möjliga av den fördelen?

Många mindre organisationer har mindre strikta krav på enhetlighet vad gäller teknisk utrustning. Det beror på flera saker, till exempel avsaknad av stora IT-avdelningar som fastställer regler för vad som får användas. Det här gäller även utrustning som bärbara datorer och andra klientenheter. Den svagare styrningen av vilka enheter som får användas uppfattas garanterat som en fördel av många potentiella medarbetare, kanske speciellt av yngre sådana.

Traditionellt är viljan att ha en Mac, kontra företagsregler om använda PC, det klassiska exemplet på vad det handlar om. I dag kan valen vara betydligt mer diversifierade, som mellan en mobil och på en dator. Vad som än gäller är det läge för rekryteringsansvariga på mindre företag att berätta om hur det förhåller sig. Det kan inte bara underlätta rekrytering i många fall, utan även bidra till att öka engagemang från och trivsel för medarbetare.

Hjälp med rekrytering är något som mindre företag och organisationer kanske behöver lite mer än större. I en undersökning utförd av Linkedin anger hela 73 procent av deltagarna från små och mellanstora företag att det är en utmaning att konkurrera med mer välkända företag om talanger. Undersökningen genomfördes i början av november förra året, med 1 000 deltagare från amerikanska företag med upp till 200 anställda. Det finns inget som klart säger att förhållandena ska vara annorlunda i Sverige.

Det finns att döma av ett flertal undersökningar ett stort glapp mellan hur företagsledningar uppfattar att man bryr sig om anställdas teknikbehov och hur de anställda uppfattar att det görs. Det här gäller oavsett företagsstorlek. En reflektion kring det är att det ofta är enklare för mindre företag att minska det glappet.

Friheten vad gäller teknikval på många mindre företag för så klart med sig en del utmaningar. Förutom vanliga sådana för klientenheter som rör mobilitet, säkerhet, tillförlitlighet, anslutningar och kompatibilitet i de fall det är nödvändigt märks att det ofta går snabbare att fatta beslut om distansarbete på mindre företag.

Sådana besluts har tvingats fram på de flesta arbetsplatser under den pågående pandemin. Men vi kan anta att flexibiliteten blir större på mindre företag när allt förhoppningsvis återgår till ett normalläge. Det betyder att det blir ännu viktigare för mindre företag med lätta och kompakta klientenheter som är både säkra och har tillräcklig kapacitet och prestanda.

Men den stora slutsatsen att dra för mindre företag är att inte hantera teknikval rutinmässigt, utan att ta chansen att bli en mer attraktiv arbetsgivare tack vare flexibla val av teknikutrustning. I informella samtal om arbetsgivare hörs det ofta klagomål om ”saggig dator”, eller liknande. Se till att det inte är en beskrivning som gäller ditt företag.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.