Kommunernas ekonomi är ansträngd och riksdagen har beslutat att staten ska hjälpa till med extra miljarder. Bra, men det löser inte problemet.

Allt fler kommuninvånare tillhör befolkningsgruppen unga eller äldre, det vill säga den åldersgrupp som kostar mer än de drar in skattepengar till kommunerna.

Det betyder att kommunernas intäkter kommer att fortsätta minska och kostnaderna blir allt högre.

Det finns olika möjligheter att lösa problemet på:

  • Kommunerna kräver ännu mera statliga pengar för varje år.
  • Höja kommunalskatten.
  • Sänka kommunernas kostnader.
  • Kreativitet i socialt arbete.

Över 12% av statens totala utgifter går till ”Allmänna bidrag till kommuner”. Dessa pengar går främst till en kassa som kallas ”Utjämningsystemet”. Kassans uppgift är att dela ut pengar till de kommuner som gör sämst resultat. Ofta är det mindre kommuner och landsbygd.

Ett alternativ till höjda bidrag till kommuner är att höja kommunalskatten. Frågan är hur länge den lösningen håller eftersom det inte löser självaste problemet.

Den tredje möjligheten är att sänka kommunernas kostnader. Det törs man knappt föreslå utan att riskera att bli kallad omänsklig och inte bryr sig om våra barn och äldre.

Det finns pengar i äldreomsorg. Personal- och administrativa kostnaderna för en plats på äldreboende är minst 750 000kr/år. Den utgiften är ungefär vad kommunerna betalar till utförare (privata företag eller kommunala utförare) per plats och år på ett normalt äldreboende.

Den äldre betalar själv för mat, hyreskostnad och viss avgift för service på äldreboendet.

Uppmuntra alternativ till de stora jättarna inom omsorg

Pengarna finns men nya lösningar saknas. Vi har ett system som stödjer stora opersonliga äldreboenden som kostar som lyxhotell men kanske levererar som vandrarhem. Varför inte göra det möjligt för äldre att välja mindre äldreboende i landsbygd- eller av mindre lokala utförare?

Det räcker inte, från samhällets sida, att säga att det är fritt fram för stora som små företag att starta exempelvis äldreboende. Den som inte kan riskera miljoner är ute ur leken. De lösningar staten uppmuntrar, och kommunerna upphandlar, funkar inte för de flesta duktiga sjuksköterskor och socionomer som drömmer om att erbjuda verksamhet av hög kvalité.

Lästips: Fristäder en nyckel för att skapa bra företagsklimat och ett bättre samhälle

Nya lösningar

Landsbygden skulle kunna vara en uppskattad miljö att erbjuda äldreomsorg i. Landsbygden skulle kunna ges möjlighet att ta över äldreomsorg från storstädernas stora opersonliga äldreboenden. Här skulle man kanske få mera valuta för pengarna, mera kvalité.

Om äldre, från storstäderna, ges möjlighet att välja mindre äldreboenden på landsbygden, så ökar dessutom chanserna för bättre ekonomi i de mindre kommunerna och pengar kan frigöras från utjämningssystemet/statliga bidrag.

Äldreboende behöver inte vara institut liksom många i storstäderna är. Mindre hemlika enheter skulle kunna sänka kostnaderna och höja kvalitén.

Det finns nackdelar med mindre företag inom omsorgen, och att flytta äldreomsorg till landsbygd. Mindre omsorgsbolag är antagligen inte lika proffsiga inom ekonomi, juridik och automatiserade lösningar. De saknar även stordriftsfördelar. Men de är inte större än att de går att lösa med kreativt tänkande och en vilja från staten att göra något åt saken.

Vi behöver uppmuntra alternativ, vi behöver tänka nytt, både för ekonomins och kvaliténs skull!

Se även: Starta omsorg- och vårdbolag - några tips


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
9 kommentarer
2020-02-20 12:30
Det enda jag ser i detta är en massa symptom på problemet att vi i Sverige precis som i många andra västländer inte har en riktig demokratisk författning ( typ sådan man har i Schweiz) där elit, politiker och administration är tvingade att följa och skydda individens egenbeslut, rättigheter och egendom...istället för att vara en korrupt, förgripande cancer på dem. Sverige har en partiell representativ författning vilket betyder att folk inte har någon makt alls. Och ett ekonomiskt system där 30 familjer är åtals och skattebefriade och där alla andra har över 100% skatt fiskala övergrepp, inflation och devalveringar inräknat.
Det finns dock en fasad-rikedom skapad av riksbanken/staten som du inte skall låta dig luras av. Kevin Kane kan på Youtube titta på; "End of the world as we know it...Fall of the Cabal"... och se hur Svenskarna nu ser på honom, det amerikanska systemet och de företag /mediabild han på denna site så enträget tystar andra för.
Se mer...
2020-02-20 08:33
Problemet med iden är väl att om den äldre bosätter sig på ett boende i en annan kommun så övertar den kommunen försörjnings och omvårdnadsansvaret så därför kan inte en kommun köpa upp platser utanför den egna kommunen.
Se svar (1)
2020-02-13 10:33
Att skapa både bra och relativt billiga "ålderdomshem"/äldreboenden på landsbygden tycker jag är en utmärkt idé väl värd att utveckla och implementera.
Om någon är intresserad av ett sådant projekt kan hen räkna med mitt deltagande 🙂 /Peter
Se svar (1)
2020-02-11 19:36
Det finns pengar i äldreomsorg. Boendet kostar minst 2100kr per dygn exkl. mat och boendekostnad för den äldre. Dessutom betalar den äldre en liten del från egen ficka. Personal kostar, vet. Jag är övertygad om att det går att hitta nya lösningar som kan göra äldreomsorgen både bättre och billigare. Om ägarna själva jobbar i verksamheten så är den mera personlig, kanske kan sjukskrivningarna minska. Vill minnas att de i snitt kostar 5-7% av personalkostnaderna. Det var ett tag sedan jag var utförare inom äldreomsorg.
Landsbygden, många stora gårdar. Tänk om de kunde få fördelaktiga lån för att rusta upp och anpassa delar av gårdar för äldre. Man skulle kunna skippa kravet på "fullvärdigt boende" med eget kök. De som föredrar att bo mera kollektivt, egna rum med dusch och toalett, skulle kunna få välja det alternativet. Det skulle dra ner på kostnader. En del av äldreomsorg handlar om att vara medmänniska. Det behövs inte omvårdnadspersonal för det. Man underskattar betydelsen av mänsklighet och närvaro i omsorgen. Kanske skulle utförare kunna samarbeta med pensionärsföreningar som skulle kunna åta sig att ta delar av uppgifterna i äldreomsorgen, de som handlar om omsorgen/mänskligheten. Till marknadsmässiga löner. Då skulle sannolikt kvalitén öka, äldre bli sedda, och pensionärsföreningar får in pengar ( ex istället för att sälja tidningar och knappt tjäna något)
På gårdar finns alltid folk, skulle man kunna samordna så att bonden/anställda på gården delvis hjälper äldre som bor på gården? Ett mobilt hsl team med sköterska och tillgång till läkare som servar de mindre enheterna? Jag tror mindre enheter är bra. Närvaro och engagemang bland personal, då kan man trolla 🙂 För mkt vårdkrävande blir det svårare. Ett mkt gott kontrollsystem finnas.
Se mer...
2020-02-11 19:16
Spännande Minna!

"Men de är inte större än att de går att lösa med kreativt tänkande och en vilja från staten att göra något åt saken." skriver du i artikeln och det skulle vara intressant och veta vad det är för lösningar du tänker då?

Att det kostar som det gör är ju oftast på grund av att det behövs bemannas upp så att patienterna (som de faktiskt är) har tillgång till rätt personal. Dessa pengar ska alltså räcka till att anställa fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, matlagare (även kallat kockar om man nu så vill), städare och inte minst undersköterskor. I mångt och mycket gör ju de stora bolagen vinsten genom att varje sån person "producerar mer vård". Dessa ska hinna med fler patienter och i bland på kortare tid.

Jag personligen skulle tycka det vore magiskt om jag skulle kunna starta ett äldreboende ute på landsbygden, kunna leva på det och ha ett trevligt ställe där mina patienter kunde leva sina sista dagar för mindre pengar än vad de tar i de stora koncernbolagen och koncernboendena. Jag kan dock inte, och kan inte utröna att du heller kan det, se att det går att göra billigare? Längre transporter och längre till övrig service är ju skillnaden.

Mindre hemlika enheter skulle kunna sänka kostnaderna och höja kvalitén. Förstår inte hur logiken kring mindre enheter skulle sänka kostnaderna. Det är ju personalen som kostar. Färre patienter per personal borde väl betyda högre kostnader och förhoppningsvis högre kvalité? Patienter som blir rätt omhändertagna mår ju bättre och lever längre. Rent krasst blir det ju då dyrare, eftersom varje person behöver vård mer totalt (för att de lever längre).

Med det sagt så håller jag med, något behöver göras.

Jag är själv sjuksköterska och skulle önska att det gick att öppna boenden ute på landet. Kanske skulle det kunna gå att öppna kooperativ där vinsten / förlusten delas av de som bor på boendet? Att man köper in sig på andelar? Det hade ju definitiv gjort att kvalité och effektivitet prioriterades på ett sätt som de som bodde där får maximalt för pengarna. Tyvärr utesluter det ju måna och skapar klassamhälle så det skriker om det där de som har råd får det bra medan de som inte har råd får det sämre.

Än en gång, jag har inte någon lösning på problemet och ser inte några riktiga lösningar i ditt inlägg. Men en funderare kan man ju alltid ta sig.
Se mer...
Se svar (1)
2020-02-11 00:38
"Vi har ett system som stödjer stora opersonliga äldreboenden som kostar som lyxhotell men kanske levererar som vandrarhem. "


Väl formulerat! Och tragiskt!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.