Den första januari 2024 träder EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering (CSDR) i kraft, vilket innebär ökade krav på hållbarhetsrapportering för cirka 4 100 större svenska företag. Medan de större företagen ofta är bättre förberedda riskerar tiotusentals små- och medelstora företag att drabbas av en chock när deras kunder plötsligt ställer hårda krav på noggrann redovisning av hållbarhetsdata, något som de hittills inte har haft formell skyldighet att göra. Detta beror på att de större företagens hållbarhetsrapportering kommer att behöva omfatta klimatpåverkan från underleverantörer enligt det som kallas Scope 3. För att undvika ett sådant scenario krävs tydlig, enkel och proaktiv information som riktar sig till företagare av alla storlekar med ibland obefintlig erfarenhet av hållbarhetsarbete.

För företag som inte är förberedda på de nya kraven står mycket på spel. I bästa fall kan det leda till ökad administrativ börda med mödosam insamling och sammanställning av hållbarhetsdata, och i värsta fall förlorade kunder. Men det finns också en positiv sida – till och med de minsta företagen kan förbereda sig för de kommande kraven, utan att anställa extra personal. Med befintlig teknik som finns på marknaden redan idag har alla företag möjligheten att ställa om, även om tiden är knapp.

Exempelvis kan underleverantörer verksamma inom transportsektorn vänta sig höga krav, då de ofta står för en majoritet av inhemsk klimatpåverkan i leverantörsled. Lösningar för att koppla upp fordon mot internet och automatiskt sammanställa rätt typ av data för att mäta och minska koldioxidutsläpp är därmed ett måste att ha på plats innan årsskiftet. För klimatet och framsynta småföretagare innebär skiftet en stor möjlighet.

För klimatet och framsynta småföretagare innebär skiftet en stor möjlighet. För många större företag blir det genom ökad transparens och mätbarhet nu lättare att påtagligt påverka klimatpåverkan i leverantörsleden – något som ofta har ett större avtryck än företagens egen verksamhet. För underleverantörer som har hunnit ställa om i tid kommer det finnas nya möjligheter att konkurrera och skapa mervärde för sina kunder. Detta kan ske genom att erbjuda den mest transparenta redovisningen av klimatpåverkan, men även genom att hjälpa de stora företagen att aktivt minska sitt klimatavtryck inom ramen för Scope 3.

Såväl myndigheter, redovisningsskyldiga företag som teknikleverantörer har allt att vinna på att omedelbart inleda riktad och tydlig information till Sveriges små och medelstora företag. Annars riskerar tusentals svenska små och medelstora företag att förlora stora kunder.

Thomas Hallin
Kommersiell chef för ABAX i Sverige


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.