Den politiska debatten fokuserar i idag alltför hög grad på fördelning av Sveriges offentliga resurser till olika ändamål. Resurser som är otillräckliga. I stället måste debatten nu omedelbart fokusera på hur Sverige ska nå ökad tillväxt för att för att skapa ökade ekonomiska resurser till offentliga ändamål, menar ekonomen Peter Tovman.

Sveriges samlade skattebas förmår inte att skapa den ekonomi som staten, regionerna och kommunerna behöver för att driva och utveckla välfärdssektorn som sjukvård och omsorg, skolan, lärosätena, rättsväsendet, försvaret. Sveriges BNP ser ut att landa på drygt en procent i år vilket historiskt är ett relativt svagt utfall (Källa: Ekonomifakta). Högkonjunkturen är över för denna gång. 

Att tillväxten nu avtar är inget oväntat, en högkonjunktur ebbar alltid ut, ingen vet exakt när, bara att det sker. Har alltid varit så och att det sker nu är således inte förvånande, inte mer än att det kommer snö vintertid.

Den politiska debatten är märklig tyst om landets ekonomi. Om hur Sverige ska nå ekonomisk tillväxt som är stark både i internationell högkonjunktur och lågkonjunktur. 

I debatten fokuseras i stället på att fördela offentliga ekonomiska resurserna till olika samhällssektorer, men belyser mindre skapandet av resurserna. Om Sveriges politiker, främst på riksnivå, fortsätter inslagna vägen med fokus på fördelningen är risken uppenbar att svenska skattebasen utarmas och det blir än mindre offentliga ekonomiska resurser att fördela, oaktat konjunkturläge. 

Sverige hade efter andra världskriget oskadd infrastruktur och landet var i decennier ekonomiskt på topp internationellt. Länder som var sönderslagna av andra världskriget, och länder missköta under Sovjetväldet har nu i många avseenden seglat förbi Sverige ekonomiskt.  Varför? Jo, länderna har en mer ändamålsenlig ekonomisk genomförd tillväxtpolitik.

Sverige har haft livskraftiga varvsindustri, stark inhemsk bilindustri (Saab borta), hemelektronik tillverkad i Sverige, svenska mobiltelefoner, svenska datorer. Branscher som är borta från Sverige men frodas i andra länder. Beror på brister i den genom decennier förda näringspolitiken. Att nya branscher växer fram i Sverige är inget argument för att andra ska förtvina. Mobiltelefoner, hemelektronik, fartyg etc. går utmärkt att utveckla och producera i andra länder. Varför inte i Sverige?

Förefaller att svenska staten oavsett regering undviker påfallande aktiv näringspolitik, skrämd av erfarenheterna från Statsföretag AB. Men staten måste agera mer kraftfullt i näringspolitiken än idag, förebild är Tyskland och asiatiska länderna. Handlar inte om statskapitalism, utan att näringslivet, arbetstagarna och staten samverkar långsiktigt för att skapa innovativ och nytänkande tillväxtinriktad näringspolitik.

Helt nödvändigt att Sveriges rikspolitiker nu omedelbart tar tag i debatten om den ekonomiska tillväxtpolitiken. 

Länder som Tyskland, Sydkorea, Japan mm är lämpliga utgångspunkter för debatt avseende svenska förhållanden, och där debatten resulterar i konkreta förslag och åtgärder, vilka inom en kort tidsrymd kan implementeras för förverkligande.  

I annat fall är Sveriges framtid allt annat än ekonomiskt och socialt ljus i en omvärld vars ekonomiska tillväxt lämnar Sverige på efterkälken.

Peter Tovman, Ek. lic.

Detta inlägg är skribentens egna åsikter. Vill du skriva en insändare, debattartikel eller skicka in en replik kan du göra det här.

Se även: Fristäder en nyckel för att skapa bra företagsklimat och ett bättre samhälle

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2020-04-01 09:57
Sverige med flera andra länder har ett allvarligt systemfel...och det är att fake-ekonomin är ca 10 ggr större än den riktiga ekonomin..trots att naturlagen som gäller är att fake ekonomin inte kan vara större än bruttovinsten i den riktiga ekonomin då det minskar allt av värde. Produktivitet är det som skapar välstånd och rikedom....Om Sveriges alla invånare i arbetsför ålder var en indian by med 21 invånare så skulle det vara 2 personer som inte bara odlade, jagade och fiskade utan även förädlade allt till säljbara varor som de handlade med alla och envar och alla andra indianstammar. 6 indianer är sjuka/ kan inte jobba och resten sitter alla i en rund ring och kliar varandra på ryggen med vänster handen och med en hotfull legal kniv i högerhanden....mitt i cirkeln står en pengaprinter som har att omvandla de seriöst 2 arbetandes "totala" inkomster till ett värde alla kan leva på. I Sverige är 30 familjer åtals och skattebefriade och en av dessa familjer kontrollerar 67% av alla publika företag. De problem du ser i denna indianby är det COVID-19 nu lyfter till ytan....att förslava och göra mer sjukt eller frigöra och göra friskt är det du skall välja på i ditt agerande. Det enda som för evigt kan förhindra att en liknande situation kan uppstå igen är att införa riktig demokrati ( typ sådan de har i Schweiz) där elit, politiker och administration är tvingade att följa och skydda individens beslut, rättigheter och egendom istället för att vara en korrupt förgripande cancer på dem. Se mer...
2020-03-26 13:03
Instämmer. Det skruvas ständigt på procentsatserna, uppåt, för att få mer pengar till systemet.

Tex energiskatten på över 50 öre/kWh börjar nå orättfärdiga nivåer. Då producenter får 10-20 öre per kWh har staten säkrat fasta inkomster och vrider sakta kranen uppåt när det är magert i kassan.

Problemet blir i längden att en allt mindre del av ekonomin strömar ute i samhället där många fattar informerade beslut och uträttar nyttigheter. Tex har råd att utveckla och skapa företag.

När man skruvar på procentsatserna ändrar man maskinens arbetspunkt och får ett nytt ekonomiskt system.

Om systemet vid en viss tid har optimal prestanda och ett skatteuttag som kan genereras kontinuerligt utan att bromsa in företaget borde man titta mer på att öka omsättningen eller faktiskt minska statens utgifter.

Att slentrianmässigt lägga mer last på hästens släde leder till att den stannar eller tappar motivationen.

Vill man ta ut mer last får man skaffa ytterligare en häst, dvs skala upp kapaciteten.

Staten borde intressera sig mer för att öka antal hästar och deras förmåga att prestera.

Tex se över hur medel till entreprenörer verkligen går till kärnan av skapande och inte slukas av halfeta företag, äts upp av rådgivare och konsulter som parasiterar på bidragssystemen i tex ALMI eller används i sk forskning på skyddade på institutioner på högskolor, institut med liten ambition att vara på marknaden

I en handvändning kan staten strö miljarder över en extra föräldravecka utan krav på motprestation, men när de har en person med en idé så måste mamma ställa upp med personlig borgen för staten har inte riktigt riskkapital och tror att entreprenören ska låna upp hälften och bli kompis med banken som ska ha hängslen och svångrem och ändå gråtea ut hos riksbanken så snart någon kurva slutar luta uppåt.

Riskkapital och strategisk satsning på att låta företagen skapa större diameter på tårtan är mindre riskfyllt än att öka vinkeln på tårtbiten.

Volymen på en tårta ökar kvadratiskt med diametern, men bara linjärt med vinkeln. Och om man ändrar vinkeln på sin tårtbit blir det mindre kvar till de andra på kalaset.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.