Verkligheten för kvinnliga IT-chefer och teknikentreprenörer ser för tillfället ganska dyster ut. Trots att efterfrågan på personer med IT-kompetens är god, är könsfördelningen i IT-sektorn allt annat än jämn. En nyligen publicerad artikel från Boston Consulting Group visar att kvinnor endast utgör 25 procent av arbetskraften inom vetenskap, teknik och matematik och att bara 9 % av dessa innehar ledande befattningar. Och i en nyligen genomförd undersökning framkom att företagare tror att det kommer att ta mer än 10 år innan könsfördelningen i teknikbranschen återspeglar befolkningen i stort.

För många är en ledande position inom IT synonymt med tekniskt kunnande. Enligt forskning om ledarskap i den digitala tidsåldern som gjorts av IMD:s Global Center for Digital Business Transformation krävs det dock ett betydligt bredare spektrum av egenskaper för ledande befattningshavare inom IT-sektorn, exempelvis ödmjukhet, anpassningsförmåga, förmåga att se affärsmöjligheter och engagemang. Hur kan vi hjälpa unga kvinnor att utveckla både den hårda och mjuka kompetens och de kunskaper i företagande som krävs för en ledande IT-befattning?

Vi tror att det finns tre hinder som i så fall måste övervinnas.

Det första hindret handlar om ett bristande intresse för teknik- och vetenskapsrelaterade ämnen. Forskning visar att flickor är som mest intresserade av att arbeta med vetenskap och teknik i högstadiet, men att intresset sjunker kraftigt mellan högstadiet och gymnasiet. I en OECD-studie som gjordes 2015 undersökte man om det kan finnas ett samband mellan flickors bristande självförtroende när det gäller den egna förmågan inom vetenskap och matematik och det faktum att flickor är underrepresenterade på natur- och teknikprogrammen på high school. Andra studier visar att trots att flickor fick lika bra betyg som pojkarna i vetenskaps- och teknikämnena, fick de ofta ännu bättre betyg i läsning. Detta innebär att när de ska välja bort ämnen under de sista åren i high school är det vanligt att de uppfattar sig vara bäst på läsförståelse. Vad dessa resultat tyder på är att det är viktigt att göra insatser tidigt på gymnasiet för att bibehålla flickornas intresse för vetenskap och teknik.

Ett sätt att göra detta är att införa mentorskap under de tidiga tonåren. Man måste också fortsätta arbeta med att se till att arbetsförhållandena för kvinnor som jobbar med teknik och vetenskap är tillräckligt bra så att det fungerar att bilda familj och skaffa barn. De nordiska länderna kan fungera som föregångare när det gäller detta.

Det andra hindret är otillräckliga kunskaper i företagande. För en IT-entreprenör räcker det inte bara att ha kunskaper i programmering och digital marknadsföring, utan också om att kunna använda denna kompetens för att skapa och tillvarata affärsmöjligheter.

Hur kan vi övervinna dessa hinder? Inspirationen kan komma från oväntat håll.

Sedan 2013 har flickscouterna i USA (GSUSA) aktivt arbetat med att få in teknikämnet som en central del av hur flickor, frivilliga och föräldrar engagerar sig i flickscouterna. De anställde en teknikchef för att uppgradera den tekniska infrastrukturen och utvecklade webbverktyg som hjälper vuxna frivilliga med aktivitetsplanering och introduktion av nya medlemmar.

Ett viktigt initiativ har varit införandet av en ”digital kakplattform” som stöd för flickor när de ska sälja sina legendariska kakor. Med hjälp av den digitala plattformen kan flickorna marknadsföra sin kakförsäljning på nätet genom att bjuda in kunder att besöka en webbsida som flickan själv utformar eller genom att ta emot beställningar via en mobilapp. Plattformen innehåller också pedagogiska element som till exempel interaktiva frågespel, filmklipp och andra aktiviteter så att flickorna ska lära sig budgetering och verksamhetsplanering.

Nu när kaksäsongen 2019 lider mot sitt slut får vi höra om en smart säljtaktik: Kakburkarna med de i USA välkända Samoa-kakorna pryddes med ett foto föreställande skådespelaren Jason Momoa där han visar upp sig med bar överkropp. Kakorna döptes lekfullt om från Samoa till "Momoas". Den digitala kakplattformen ersätter dock inte den vanliga personliga kakförsäljningen. Flickscouterna använder sig av teknik på ett genomtänkt sätt för att stärka flickscouterna inför framtiden samtidigt som de behåller den viktigaste delen: den sociala aspekten. Detta nytänkande inom flickscouternas kakförsäljning är inte bara ett sätt att få in pengar till verksamheten, utan det är också hörnstenen i organisationens program i företagande och entreprenörskap.

Den tredje utmaningen är att skaffa kapital till kvinnliga entreprenörer på teknikområdet. Om målet är att stimulera fler kvinnor till att starta och leda teknikföretag räcker det inte med att uppmuntra kvinnor att ta ledande positioner inom IT. Under 2018, för andra året i rad, gick endast 2,2 procent av investerarnas kapital till nyetableringar ledda av kvinnor. Dessutom finns det forskning som tyder på att när nyetableringar leds av kvinnor som finansierats av enbart manliga riskkapitalister minskar sannolikheten drastiskt för att de ska kunna tjäna bra vid en eventuell försäljning (antingen genom förvärv eller börsintroduktion).

Detta är en verklig utmaning och det är inte helt enkelt att hitta en lösning på problemet. Som Melinda Gates uttryckte det: "Vi vill gärna tro att riskkapital drivs av goda idéer. Men om man ser på statistiken så är det männen som sitter med nycklarna”.

Organisationer som USA:s flickscouter, med sitt omfattande nätverk av före detta flickscouter, kan bidra till utvecklingen, men de kommer även att behöva hjälp från annat håll, främst från riskkapitalister. Om de i sitt alumninätverk kan mobilisera ekonomer, affärsänglar och långivare av mikrokrediter, är det möjligt att kvinnliga entreprenörer kommer vilja stanna kvar och fortsätta driva företag.

Lyckligtvis visar ny forskning att det nu går att se ljuset i slutet av tunneln – åtminstone i investeringarnas tidigaste skede. Forskare vid University of British Columbia och Stanford University skickade nyligen ut mer än 80 000 e-brev innehållande presentationer av "lovande men fiktiva' nyetableringar till 28 000 riskkapitalister och affärsänglar. De fann att erbjudanden från entreprenörer med uppenbart kvinnliga namn fick 8 % fler svar från intresserade än de med manliga namn.

"Världen håller på att skrivas om till algoritmer och programkod, och vi behöver flickor och kvinnor med den kompetensen…för att skapa denna framtid," konstaterar ledaren för USA:s flickscouter Sylvia Acevedo. Att förse flickor den kompetens som krävs för att bemästra tekniken är en samhällelig, moralisk och ekonomisk nödvändighet.

Text av Michael R. Wade som är professor i innovation och strategi på IMD och Tomoko Yokoi, Elizabeth A. Teracino och Jialu Shan som är forskare vid Global Center for Digital Business Transformation, ett initiativ av IMD business school och Cisco.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.