Corona är på hela världens läppar. För den mexikanska öl-tillverkaren med samma namn skulle den meningen ha låtit som en drömvision som äntligen förverkligats globalt. Men den förväxlingsbara likheten i namnet som ölmärket har med viruset har resulterat i en del problem för öltillverkaren.

Finns det smittämnen i Corona-öl?

Miljontals människor googlar för att försäkra sig om att de inte får i sig något som eventuellt innehåller något slags ”corona-ämne” eller liknande. 

Intelligensbefriat, tycker många som får höra detta. ”Det slutliga tecknet på mänsklighetens fördummande” och ”beviset på att skolundervisning har misslyckats” är några kommentarer. Men är det verkligen så självklart? ”Better safe than sorry,” lyder ett amerikanskt uttryck som många i exempelvis USA nu applicerar. När man inte vet, är det inte bättre att ”ta det säkra före det osäkra”? 

Spridning av virus och överföringsbara sjukdomar

Problemet med överförenklade begrepp som är lätta att säga och sprida är ju att de också kan bli missvisande och skapa större osäkerhet. Därför har COVID-19 bytt namn ett antal gånger och är fortfarande omdebatterat. 

Det kanske inte är konstigt att folk inte orkar lära sig besvärliga namn i allmänhet. Eller är det etablissemanget inom traditionell massmedia som tror det om mänskligheten? 

Om jag säger Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD), "prionsjukdomar" och ”spongiforma encefalopatier” så är det kanske bara de som är ”Jeopardy-smarta” som förstår att jag exempelvis talar om (vad som populärt kallas) ”Galna ko-sjukan”. Närmare bestämt den version av CJD som benämns BSE (Bovin spongiform encefalopati).

Och det handlar ju då inte om kor som dansar på bordet eller liknande utan omfattar en hel grupp av överföringsbara sjukdomar som angriper hjärnan på såväl människor som djur och skapar tvättsvampsliknande (spongiforma) hjärnförändringar. Dessa prionsjukdomar, är en grupp mycket ovanliga tillstånd. De orsakas av en förändring av ett protein som finns i hjärnan, ett så kallat prionprotein. Ett kännetecken för CJD är små ("tvättsvampsliknande") hålrum i hjärnan som kan ses i mikroskop. Förändrade prionproteiner sprider sig i hjärnan och leder till bortfall av nervceller. 

I fallet BSE blev jordbruksverken och livsmedelsverken ju involverade eftersom smittan spreds genom att sjuka nötkreatur maldes ner till kött- och benmjöl som användes till foder. Är det verkligen då långsökt att dubbelkolla att coronaviruset inte också på liknande vis har fått en spridning genom att ha kommit in i livsmedelskedjan? 

Vad är Coronavirus?

WHO (World Health Organization; Världshälsoorganisationen) är FN:s fackorgan för hälsofrågor. WHO har haft vissa problem med namngivningen av Coronaviruset. På grund av (alltjämt pågående) debatter i den medicinska världen har sjukdomen fått olika namn men WHO:s officiella term från och med den 11 februari 2020 är COVID-19. 

Det är dock skillnad på sjukdom och virus, vilket många oftast blandar ihop. WHO ger exempel med HIV, som är viruset, och AIDS, sjukdomen. Du vet också att mässling är en virussjukdom – men vad heter viruset som orsakar mässling? (Svar: rubeola).

Det officiella namnet på viruset som orsakar sjukdomen är "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

Det officiella namnet på Corona-sjukdomen är "coronavirus disease" (COVID-19). 

Enligt Folkhälsomyndigheten har Coronavirus ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande utseende i elektronmikroskop, därav namnet (Corona = Krona). Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor; dessa kallas zoonotiska virus. 

De sju coronavirus som man vet kan smitta människor ger väldigt varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar oftast vanlig förkylning. Varianterna SARS, MERS och COVID-19 kan orsaka betydligt allvarligare luftvägssjukdom. 

År 2003–2004 drabbades världen av en epidemi av ett nytt coronavirus som benämndes sars (severe acute respiratory syndrome). Utbrottet orsakade runt 8 000 fall varav över 750 dog. Runt 20 procent av de drabbade var sjukvårdspersonal. År 2012 upptäcktes – på arabiska halvön – en ny variant av coronavirus som orsakar svår lunginflammation och komplikationer från andra organ, framförallt njursvikt. Viruset benämndes mers-coronavirus (Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus) och sjukdomen benämns mers. Spridning av det viruset pågår fortfarande. Samtliga fall har haft koppling till smitta i länder på den Arabiska halvön även om enstaka fall även upptäckts bland de som haft nära kontakt med smittade som vårdats i Sydkorea, Storbritannien, Frankrike och Italien. 

Coronavirus orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarligare symtom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar. 

Hur sprids coronavirus?

Enligt Folkhälsomyndigheten indelas Coronavirus i minst tre subgrupper, alfa, beta, och gamma. De sju virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör grupperna alfa och beta. Förutom för sars är inte spridningsvägarna helt klarlagda, men i huvudsak tros smittspridning ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. De flesta blir sannolikt infekterade av coronavirusen som orsakar vanlig förkylning någon gång i livet och man kan insjukna flera gånger.
I slutet av 2019 bekräftades att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Smittspridningen tros ursprungligen ha skett till människa från djur på en marknad, men visade sig snart smitta från människa till människa. Ett flertal länder runt om i världen, inklusive Sverige har haft enstaka inresta fall eller mindre smittspridning lokalt. Dock utan att orsaka mer omfattande utbrott.

Symtom och komplikationer av coronavirus

Enligt Folkhälsomyndigheten kan COVID-19 orsaka svår nedre luftvägsinfektion med komplikationer i flera organ, bland annat njursvikt. Det kan även ge infektion med milda förkylningssymptom, hosta, halsont och feber.  I undantagsfall kan dock allvarligare sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa även för dessa coronavirus, men då framförallt hos de med hjärt-lungsjukdom, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.

Skillnaden mellan endemi, epidemi, pandemi 

En endemi är ett sjukdomsutbrott som sprider sig mellan en begränsad mängd människor. En epidemi är nästa steg, då sjukdomen sprider sig över ett större geografiskt område. En pandemi är när sjukdomen spridit sig till flera dela av världen. 

COVID-19 är en genuin pandemi. 

Hur många har drabbats eller dött av Coronaviruset?

Viruset upptäcktes först i Kina men det finns (enligt livescience.com) minst ett bekräftat fall i Kalifornien med en person som varken haft någon kontakt med Kina eller med någon annan som drabbats av COVID-19.  Det finns ytterligare fall i USA, bland annat med personer som återvänt från en kryssning.  Sammanalgt har 60 fall rapporterats i USA. I Kina har antalet smittade av coronaviruset stigit till 83.774. Det finns ytterligare fall i minst 37 länder utöver Kina. I Sydkorea har 2.337 drabbats, av vilka 13 har dött. I Italien har 655 fall rapporterats och 17 personer dött. I Iran rapporteras 26 döda av 270 fall; inklusive Irans vice folkhälsominister. Totalt har 2.867 döda rapporterats världen över. 

Vanliga coronavirus är inte anmälningspliktiga, men COVID-19 betraktas som samhällsfarlig sjukdom och är anmälnings- och smittspårningspliktig. 

Är man en sociopat eller rasist om man skämtar om Coronoviruset? 

Det finns gott om "skämt" om Coronaviruset i sociala medier –  t.ex. på Tik Tok. Där är det oftast tonåringar som vill göra sig lustiga över pandemin; ofta för att psykologiskt bearbeta frågor om liv och död. Beteendet är svårt att skilja från antisocial personlighetsstörning och kan i vissa fall helt enkelt avslöja sociopater eller personer med starkt psykopatiska drag.

Enligt Psykologiguiden framstår personer med anti-sociala drag som kalla och hänsynslösa. Rådet till närstående/anhöriga är att om man tror att någon som man inlett en relation med verkar vara en sociopat gör man bäst i att snabbt avbryta kontakterna. Sociopaters tillvaro präglas av ansvarslöshet och brister i impulskontroll. De blir lätt provocerade och kan då utstråla våld. De har ett hänsynslöst exploaterande förhållningssätt gentemot andra människor, vilket inte nödvändigtvis är olagligt. Men de utnyttjar hänsynslöst andra människor utan att känna skuld eller ånger. Självbilden är störd på så sätt att personen uppfattar sig själv som stark och överlägsen. I följd med detta tycker man sig ha rätt att utnyttja andra, för att de andra är svaga och därför föraktliga. Skuld, skam och ånger är affekter som personer med antisocial personlighetsstörning i stort sett saknar. 
Ett antal vuxna personer som hamnat i blåsväder i samband med Coronaviruset är sportkommentatorn Richard Jefferson (ESPN), PewDiePie (i vanlig ordning), Johnson City Police Department i Texas,  ansvariga för Pawn & Co som är en nattklubb i Melbourne (Australien). 
John Lawrenson, ägare till baren House i Nya Zeeland satsade på en kampanj som väckte stor kritik men svarade att folk är lättkränkta gällande pandemier och tusentals dödsoffer. 
Coronaviruset anses inte bara ha lockat misstänkta sociopater till att försöka gömma sig bakom "skämt" i olika medier utan en spridd rasism uppmärksammas också och kritiseras i bland andra Forbes, CNN, The Verge och Fortune. 

Ekonomiska effekter av Coronaviruset

• Donald Trump är fly förbannad över att aktiemarknaden störtdykt till historiska krisnivåer, vilket han anser är en så kallad "deep-state" konspiration av etablissemanget. Trump anser även att, som han kallar det, "Carona-viruset" överdrivs i en konspiration från hans politiska motståndare. Riskerna är en bluff menar Trump och att allting inte bara är under kontroll utan också att myndigheterna under hans tillsyn har haft en "kolossal framgång". Trump har tillsatt Mike Pence* för att leda regeringens arbete för att hantera virusutbrottet. {*Värt att nämna är att Mike Pence anser att det finns en konspiration från bland annat massmedia mot tobaksindustrin och att det inte alls är bevisat att det finns ett samband mellan rökning och cancer. Pence bidrog även till en ökad spridning av HIV-viruset när han var guvernör över delstaten Indiana.  Många ser därför Pence som en nationell och global säkerhetsrisk angående hanteringen av coronaviruset}.

• Flyg- och resebolag internationellt har drabbats av att människor är rädda för att smittas på resor. The Guardian rapporterar hur bland annat reseförbud (såväl in- som utrikes) påverkar den Australiensiska ekonomin. Australiens och USAs regeringar försöker lösa problemen genom just reseförbud. 

• Eftersom utbrottet av COVID-19 upptäcktes först i Kina har många rörelser som exporterar eller importerar kinesiska varor också känt av en drastiskt minskad efterfrågan.

• Microsoft vinstvarnar. 

• Men även inrikes i Kina är krisen påtaglig i handeln. Folk undviker trånga ytor och platser där det är mycket folk i rörelse. Bilhandlare, restauranger, ölförsäljare, nattklubbar och diskotek är bara några verksamheter som tagit stryk som en konsekvens av skräcken för COVID-19 pandemin. 

Kopplingar mellan Coronavirus och Corona öl?

Det finns idag inga kända kopplingar mellan viruset och det mexikanska ölet. Samtidigt (om vi ska hålla oss till jämförelsen ovan med CJD och så kallade prionsjukdomar) så kommer symptom på BSE ofta smygande. Medan symtomen är snabba varierar inkubationstiden mellan två och sju år. Tänk om detsamma gäller COVID-19?  Närmare 40% av öldrickande amerikaner vill av allt döma inte under minsta omständigheter ta risken att det finns ett smittämne i Corona-ölet i alla fall, rapporterar bland andra tidskrifterna Newsweek och the New York Post. Undersökningen som de refererar till är gjord av 5W Public Relations. 737 amerikaner tillfrågades till statistikunderlaget. 14% av de som normalt dricker ölet uppgav att de inte kommer beställa det i en bar eller restaurang. 

Det här torde vara ett exempelbevis som motsäger de som menar att ”all reklam är bra reklam”.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.