Enligt färska siffror från Tillväxtsverket har den utländska turismen ökat i Sverige de senaste åren. Mest märkbar är den i storstäderna, men den har även börjat synas i mer svårtillgängliga områden utanför storstäderna.

Prognosen från Tillväxtsverket pekar mot en global uppgång av turism och Sverige har stora chanser att konkurrera internationellt med stora natur-och kulturtillgångar. Natur-och kulturturism är någonting som regeringen kommer satsa på inför de kommande åren, då de kommer att tillsätta mer pengar till detta.

I en artikel från SVT Nyheter från i fjol berättas det om hur den utländska turismen ökat med 5,2 procent från tidigare år och turismen är nu en av Sveriges viktigaste exportvaror. Konsumtionen från utländska turister har dessutom ökat med 12,5 procent under de senaste åren.

Branschorganisationen Visit Sweden säger även de att antalet besök på en eller flera dagar från utländska turister har ökat markant. 2015 spenderade turister hela 112,6 miljarder kronor och turistexporten har ökat med 177 procent sedan år 2000.

Företag inom svensk besöksnäring förser många svenskar med jobb, 2015 jobbade hela 165 400 personer inom turistsektorn och all verksamhet inklusive inrikes resande omsatte en summa på nästan 270 miljarder kronor. Den omsatte därmed mer pengar än klassiska exportnäringar såsom personbilsindustrin.

Den största tillväxten beräknas Stockholm ha då Stockholms Handelskammare har presenterat siffror som pekar på att Stockholm är den huvudstaden i Europa som har snabbast tillväxt och man räknar med en befolkningsökning på 11 procent fram till 2020.

Besökare utanför Drottningholms Slott i Stockholm

Besökare utanför Drottningholms Slott i Stockholm. Foto: Minicards

I takt med ökad turism växer även efterfrågan till olika former av yrkeskompetens inom sektorn vilket förbättrar möjligheterna att jobba inom den här branschen. Detta leder till fler anställda inom hotell, restauranger, transportföretag, handeln samt upplevelseföretag vilket gagnar den svenska ekonomin.

Med dessa lovande prognoser från både nyhetsmedier, myndigheter och branschorganisationen Visit Sweden är det en spännande bransch att vara verksam i. Möjligheterna växer för varje säsong - vilket gör det till en värdefull tillgång att satsa på turister som din framtida målgrupp vilken verksamhet du än bedriver.

Jag heter Jimmy Timm och jobbar som kommunikatör för Minicards - vi förser med turistinformation och vägleder besökare på deras resa till sevärdheter och upplevelser i Göteborg, Stockholm och Oslo.

Källor

SVT Nyheter

Tillväxtverket

Visit Sweden

Göteborgsposten

Turiststockholm.se

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.