Det är EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, som har analyserat konsekvenserna av piratkopieringen för klädindustrin i EU.

- Den brottsliga piratkopieringen är ett växande problem som omsätter väldigt stora värden. Fem miljarder kronor är mer än hälften av värdet på alla snattade varor i Sverige under ett år, säger Peter Hedin, expert piratkopiering på PRV, Patent- och registreringsverket.

Sammanlagt beräknas klädindustrin inom EU förlora 135 miljarder kronor per år, motsvarande 5,2 procent av den totala klädförsäljningen. Det leder i sin tur till 160 000 färre arbetstillfällen varje år. För Sverige beräknas 2 497 arbetstillfällen inom klädindustrin gå förlorade per år på grund av olagligt kopierade produkter.

Vid sidan av de ekonomiska konsekvenserna får det även konsekvenser för miljö och hälsa.

- Genom att köpa piratkopior stödjer du ofta en bransch helt utan insyn och kontroll. Piratkopiering bidrar till även till miljöförstöring eftersom fabrikerna många gånger använder farliga kemikalier och ämnen utan att rätta sig efter gällande regler och lagar, avslutar Peter Hedin.

Rapporten från EUIPO har analyserat konsekvenserna av piratkopiering för kläd-, kosmetika- och leksaksindustrin i EU för tidsperioden 2018–2021. Alla belopp i rapporten är i euro och har räknats om till svenska kronor från aktuell växelkurs.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.