Undersökningen, som är en del av Vårdföretagarnas årliga sammanställning "Patienttoppen", bygger på svar från närmare 100 000 patienter. Den täcker in ett brett spektrum av aspekter som rör patientupplevelsen vid vårdcentraler, inklusive tillgänglighet, kontinuitet och huruvida patienternas behov blivit tillgodosedda. Totalt omfattar studien 1 199 vårdcentraler, varav 550 är privatdrivna.

Björn Arnek, branschekonom på Vårdföretagarna, noterar att "privatdrivna vårdcentraler får genomgående något högre betyg av patienterna", en trend som håller i sig över hela landet och inom varje enskild region, trots att skillnaderna ibland är små. Denna observation understryker den positiva effekten av privat drift för patientnöjdheten.

Det står klart att de privata vårdcentralerna inte bara rankas högre än de offentligt drivna på alla frågeställningar i undersökningen, men de toppar också listorna i 15 av Sveriges 21 regioner. Denna övergripande patientnöjdhet med privat vård pekar på en växande uppskattning för den service och kvalitet som erbjuds av privata aktörer.

Karin Elinder, näringspolitisk expert inom sjukvård hos Vårdföretagarna, framhåller vikten av fortsatt och förstärkt samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare för att upprätthålla och vidareutveckla kvaliteten i patientvården. Elinders kommentarer speglar en bredare förståelse för behovet av att integrera olika vårdmodeller för att effektivt svara mot patienternas behov och förväntningar över hela vårdkedjan. Denna rapport understryker inte bara privat vård som en väsentlig komponent i det svenska hälsovårdssystemet, utan också som en katalysator för högre patientnöjdhet.

Patienttoppen i korthet:

  • 77 av de 100 vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • I samtliga 21 regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.
  • I 15 av 21 regioner toppar en privat driven vårdcentral listan.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.

Relaterad läsning: Läkemedelsindustrin skickar miljoner till svenska läkare


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.