Syftet med stödet är att hjälpa och underlätta för företag att ställa om sin verksamhet och klara sig igenom den globala coronapandemin. Stödets omfattning liknar det tidigare omställningsstödet för mars-april, villkoren för stödet har dock ändrats. I denna artikel går vi igenom allt du som företagare behöver veta.

Vad är villkoren för att ta del av stödet?

Maj 2020

  • Omsättningsminskning på minst 40 % jämfört med föregående år.

Juni-juli 2020 

  • Omsättningsminskning på minst 50 % (båda månaderna räknas som en period) jämfört med föregående år.
  • OBS! Gäller ej jordbruk, fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Omsättning på över 250 000 kronor.

  • Senaste räkenskapsåret.

Bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt.

  • Det går att ansöka om F-skatt innan man lämnar in ansökan om stödet, dock krävs att det är beviljat innan ansökan behandlas.

OBS! Separata ansökningar ska göras för varje period, alltså en egen för maj och en ytterligare för juni-juli.

Revisorsyttrande behövs vid ansökan om stöd på mer än 100 tkr.

Företag med flera firmatecknare behöver utse ett ombud eftersom endast en kan signera ansökan om omställningsstöd.

Företaget bör ha sökt annan ersättning innan såsom försäkringsersättning, skadestånd eller dylik ersättning.

Vilka företag gäller det?

Alla företag (även enskild firma) och organisationer med F-skatt.

  • Enskild näringsverksamhet kan få totalt 120 000 kr för alla 3 stödperioder. Läs mer här.

Vilka företag omfattas inte?

- Företag som är i rekonstruktion, har skatteskulder, är på obestånd eller har sin hemvist i skatteparadis.

- Vinstutdelningar, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller andra värdeöverföringar som minskning av aktiekapitalet/reservfond för återbetalning till ägarna kan minska chansen till stödet.

  • Under perioden 2020 – juni 2021

Hur stort är stödet?

Max 75 % av företagets fasta kostnader.

  • T.ex. hyra, leasing, räntor, avskrivningar och andra verksamhetsrelaterade fasta kostnader. 

Maj 2020

  • 5 tkr < 75 mkr

Juni-juli 2020

  • 5 tkr < 8 mkr

Exempel: Ett företag med fasta kostnader motsvarande 1 mkr för maj och omsättningstapp på 50 %:

1 mkr x 75 % x 50 % = 375 000 kr (omställningsstöd)

Hade företaget tappat hela sin omsättning skulle stödet motsvara 750 000 kr.

När kan man söka stödet?

Omställningsstödet går att ansöka om från och med 20 oktober fram till 30 november.

Hur ansöker man stödet?

Ansökan skickas genom mina sidor på skatteverket.se

Hur utbetalas stödet?

Skatteverkets ambition är att pengarna ska inkomma på företagets skattekonto eller angivet bankkonto senast 1 vecka efter inkommen ansökan, givet att alla villkor är uppfyllda och inga skatteskulder återfinns på skattekontot.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.