Fyra företrädare för Tidöpartierna, bland annat energi- och näringsminister Ebba Busch, anser att det ska vara enkelt att vara företagare. Men dessvärre har utvecklingen de senaste åren har gått åt fel håll där företag måste lägga mycket tid och energi på att efterfölja de regler som politiker och byråkrater satt upp.

Tillväxtverket som är den myndighet som ska följa utvecklingen av bland annat administrativa kostnader, visar siffror där företagens totala kostnader på grund av alla regler uppgick till hela 377,5 miljarder kronor. Detta bara under 2021.

För att sätta detta i perspektiv så är det ungefär lika mycket som hela den svenska sjukvården kostade under samma år.

För att bryta denna trend och minska kostnaderna har regeringen startat en "offensiv förenklingsagenda".

"Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska avsevärt för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och skapa fler jobb.", skriver partiernas företrädare i en debattartikel i GP.

Denna satsning innebär sex åtgärder i budgeten för 2024 till en kostnad av 51,5 miljoner kronor.

6 förslag för att minska regelbördan

Ett förenklingsråd

Förenklingsrådet ska identifiera förenklingsåtgärder och ta fram förslag på förbättringar.

Uppgradering av Verksamt.se

Verksamt.se är ett verktyg som är tänkt att förenkla för företag genom att samla information från fler än 45 myndigheter som riktas till företag. 45!

Mer pengar till kommunerna

Fler företag ska kunna använda digitala tjänster i kontakt med kommunerna.

Översyn av föreskrifter

Ett flertal myndigheter kommer få i uppdrag att se över sina föreskrifter, förordningar och lagar vars tillämpning leder till ökade administrativa kostnader för företag.

Förbättra myndigheternas service

Det nuvarande uppdrag som nio myndigheter har gällande bemötande och handläggningstider ska utvidgas till fler myndigheter.

Satsning på länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska förbättra kontakten med företag där tjänstemän bättre ska förstå företagens förutsättningar och vad som är viktigt vid olika myndighetskontakter.

"Sverige behöver fler företagare. Genom dessa sex åtgärder gör vi vardagen enklare för företag runt om i hela landet - i hela kedjan från regelgivning till tillämpning och bemötande. Vår offensiva förenklingsagenda kommer att leda till minskad byråkrati, bättre företagsbemötande och minskade kostnader – så att fler företagare kan fokusera på sin grundverksamhet istället för administration", avslutar de fyra företrädarna:

Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister

Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister

Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson samt ordförande i riksdagens näringsutskott

Mats Green (M), gruppledare i näringsutskottet


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2023-09-12 11:47
Angeläget att Företagarna tar upp nedanstående problem.

Mycket angeläget att Skatteverket ändrar sina skatteregler att klassa lätta lastbilar = stora skåpbilar som personbilar trots att lastutrymmet är helt skilt från lastutrymmet med en plåtvägg. Se transportstyrelsens definition som fastställts av EU som klart klassar bilen som lastbil. Klassningen medför att administrationen ökar kraftigt och en massa osäkerhet uppstår om tolkning av reglerna. Vi har 10 st skåpbilar att hantera. Det rullar tusentals hantverkarbilar i landet så detta är en stor fråga.
Se mer...
2023-09-12 09:09
Fick dom med punkten att ta bankerna i örat och kräva att dom tillhandahåller inlåningskonton med betalfunktioner?

Knappas, för då blir det jobbigt. Att det idag är mängder av företag som får lägga ner innan dom ens startat, eller också får sin konton indragna för att dom glömt att svara på några menlösa frågor, det har politikerna förmodligen ingen aning om.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.