Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan generera nya data eller innehåll, exempelvis för att skapa nya texter, bilder, musik, och videor. Tekniken har varit ett hett omdiskuterat ämne, främst tack vare de nya kraftfulla verktygen som exempelvis ChatGPT.

Trots det är det få svenskar som använder generativ AI i dagsläget: Endast 15 procent av de tillfrågade i en ny Sifo-undersökning. Bland unga i åldern 16–34 år finns det en hög kännedom om AI. 83 procent av de unga är bekanta med någon av de vanligaste AI-programmen som till exempel DALL-E, Google Bard eller ChatGPT.

Få unga använder generativ AI

Men trots medvetenheten om tekniken är det även bland de unga förhållandevis få som utnyttjar generativ AI i vardagen: Endast cirka en femtedel (22 procent) säger att de använder generativ AI. De flesta av dessa använder AI-tjänster ungefär en gång i veckan och gör det främst för att få nya idéer och inspiration.

Däremot använder 8 av 10 (78 procent) unga inte generativ AI, varken privat eller i jobbet. Den överlägset vanligaste anledningen till att de väljer bort generativ AI är att de inte ser syftet med tekniken, det svarar nästan hälften (46 procent). Utöver detta uppger 21 procent att de inte vet hur de ska använda generativ AI, 12 procent är oroliga för sin integritet och 11 procent tycker inte att generativ AI är tillräckligt tillförlitligt än så länge.

Neutral inställning bland unga

Synen på generativ AI bland unga är övervägande likgiltig, 43 procent har en neutral inställning till generativ AI. Nästan en tredjedel, 31 procent, ser mestadels risker med tekniken. Det är dock fler unga än äldre som ser möjligheterna med generativ AI: 27 procent unga mot 18 procent bland 50–65-åringar.

– Även om många pratar om generativ AI som en potentiellt omvälvande teknik för hela vårt samhälle så verkar majoriteten inte riktigt än ha förstått hur de kan använda AI. Men det tar alltid tid för ny teknik att hitta sin plats i människors vardag. Generativ AI öppnar nya möjligheter på jobbet och i skolan, där tekniken exempelvis kan ge stöd i den kreativa processen eller kan hjälpa småföretagare med textproduktionen och deras närvaro online, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Media Sifopanel under perioden 6–10 oktober 2023. Totalt intervjuades 1192 personer i åldern 16–65 år. 1057 av dessa är i sysselsättning eller studerar. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.