Remotive Labs är ett företag som vill effektivisera och strukturera om bilbranschen genom en holistisk tillverkningsprocess. Traditionellt har branschen inte präglats av en kollaborativ anda. För att pressa priser har fordonstillverkare ställt leverantörer mot varandra och konkurrensutsatt varje modul, vilket gjort tillverkningsprocessen betydligt komplexare - speciellt sedan digitaliseringens inträde; varje komponent (modul) har sina egna koder. När fordonstillverkaren fått alla moduler ska de monteras ihop med förhoppningen att de är rätt avpassade. Måste man ändra i en modul, behövs vanligtvis andra moduler justeras, vilket blir dyrbart och ineffektivt. Blickar man tillbaka har fordonstillverkning rätt och slätt inneburit montering av hårdvara. Digitaliseringen har ändrat spelreglerna helt och i dagsläget kan det ta runt fem år för en biltillverkare att utveckla en mjukvara som kan kommunicera med varje modul - var och en med egna koder.

En stor del av bilen idag definieras av mjukvara

Det är här som Remotive affärsidé slagit rot: att styra upp tillverkningsprocesser genom att vända på steken och börja med mjukvaran innan produktionen sätter igång. Idén att tillverkare ska kunna samarbeta genom en molnbaserad tjänst, RemotiveCloud, har visat sig effektiv både tekniskt och tidsmässigt. Molnet kan jämföras med en coworking struktur - ett slags open source där man kan börja skapa hela fordonets programvara och elektroniksystem oberoende av hårdvaran. Flera användare kan samarbeta i utvecklingsprojekt, med möjlighet att lagra stora mängder data från simuleringar och testkörningar. I molnet kan man testa och upptäcka saker som inte fungerar i tidiga skeden och därmed ta bort eller byta ut dem.

En stor del av bilen idag definieras av mjukvara

Remotive Labs räknar med att hälften av utvecklingskostnader för fordon i framtiden kommer att bestå av mjukvaruutveckling. En stor del av bilen definieras av mjukvara, vilket berör elsystem, säkerhet, användarupplevelse.  Med sin cloudbaserade struktur är grundarna av Remotive Labs säkra på att de kan få ner både tid och kostnader ännu mer i framtiden. Att bygga en prototyp kan ta drygt en månad i jämförelse med flera månader som det tidigare kunde ta. RemotiveCloud gör det också enklare och smidigare att justera fel och rätta till saker i efterhand.

Remotive Labs har höga ambitioner: målet är att deras programvara ska bli standard i framtiden. Enligt McKinsey kommer mjukvarumarknaden för fordon att tredubblas till 2030 och omfatta 820 miljarder kronor. En bransch med stor potential och stenhård konkurrens.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.