Fintechföretaget Invoiers Betaltidsindex kartlägger svenska företags betalningsmoral och baseras på 1,8 miljoner fakturor från över 45 000 företag under perioden 2016-2022.

Vi kan se ett trendbrott där storbolagen har blivit bättre på att betala sina leverantörer i tid.

Det nya trendbrottet kan vara en indikation på en reaktion på den nya lag som infördes 1 mars 2022 och som kräver att storföretag publikt ska rapportera sina betaltider mot företag som är mindre. Detta ska göras uppdelat per storlek på mottagarbolaget och omfatta såväl avtalade som faktiska betaltider.

- Det är självklart positivt att storföretagen i högre utsträckning betalar sina räkningar i tid. Det var ett nödvändigt trendbrott. Samtidigt är det en lågt satt ribba att i genomsnitt knappt betala i tid, när vi vet att småföretagen kämpar med sin likviditet. Det kan aldrig vara meningen att småföretag ska agera bank åt storföretag, när det bevisligen går att betala sina fakturor i god tid innan avtalat datum, säger Johan Grip, chefsekonom Företagarna.

Mikroföretag (0-9 anställda) är fortfarande bäst på att betala i tid trots att de vanligtvis ha minst resurser tillgängliga. Överlag är dock alla företag nu bättre betalare.

- Det här är en mycket uppskattad och efterlängtad positiv utveckling för att stärka de finansiella förutsättningarna och konkurrenssituationen för små- och medelstora svenska företag. Vi är glada att kunna bidra genom att löpande kartlägga betalningstiderna genom vårt Betaltidsindex, säger Fredrik Mistander, VD/Co-Founder, Invoier.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.