Antalet aktiebolag som startas i Sverige fortsatte att öka under 2016. Trenden är tydlig över nästan hela landet, men det finns också stora geografiska skillnader mellan de olika länen. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. I topp finns Kronobergs län medan Dalarna, Värmland och Jämtland finns i botten och uppvisade en lägre utveckling än under 2015.

Ökningen är generell över nästan hela landet, men den allra högsta tillväxttakten i antalet nystartade aktiebolag återfinns i Kronobergs län, där 11,1 procent fler aktiebolag startade 2016 än under föregående år. I bara tre län minskade antalet registrerade aktiebolag jämfört med 2015: Dalarnas län, Värmlands län och Jämtlands län.

– Det är inte ofta man ser en högre tillväxt i Kronoberg än i Stockholm, säger Synas vd Karl Stjerna. Det är uppenbarligen inte bara storstäderna som driver landets tillväxt, utan det finns ett stort intresse för företagande över hela landet.

Under 2016 startades drygt 48 000 nya aktiebolag i Sverige, en ökning med 3,1 procent jämfört med året tidigare.

– Vi har sett en hög tillväxttakt de senaste åren, säger Karl Stjerna. Den tog verkligen fart när revisorstvånget avskaffades för mindre aktiebolag och det minsta aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.