Företagande.se och ledarskapssajten Motivation.se inleder ett samarbete kring den onlineplattform som Motivation.se nyligen lanserat. Båda parter stärker och fördjupar därmed sitt innehåll för sina sammanlagt 250 000 läsare och besökare i månaden - de flesta företagare, entreprenörer och ledare. "Samarbetet öppnar upp en ny dimension av det redaktionella innehållet och ökar läsarnas möjlighet till fördjupning och kunskapsinhämtning inom sina respektive intresseområden."

Företagande.se är Sveriges ledande mötesplats för företagare och entreprenörer med 20 000 medlemmar och 40 000 unika besökare/vecka.

- Precis som trenden går mot att överge linjärt TV-tittande, verkar fler och fler efterfråga möjligheten att kunna utbilda sig och gå en kurs när de själva önskar – utan att behöva anpassa sig till tider som andra har bestämt, säger Patrik Nilsson, marknadsansvarig på Företagande.se.

- Företagande.se når en målgrupp som kompletterar vår väldigt bra, säger Per Winblad, vd och chefredaktör för Motivation.se. De utmaningar som nyföretagare och entreprenörer brottas med är på många sätt lika de som våra läsare ställs inför, vare sig de arbetar inom offentlig förvaltning eller i näringslivet i övrigt.

Utbildning på egna villkor höjer kompetensen

Som företagare, entreprenör och ledare är tidsbrist ett ständigt problem samtidigt som behovet av att hänga med i utvecklingen är stort - såväl organisatoriskt som personligt. Att kombinera fysisk utbildning med flexiblare digitala lösningar blir därför allt vanligare.

- Vi tror att det finns en stor potential i den här formen av digitaliserad kunskapsspridning och vi ser också att den ligger helt rätt i tiden. Det här är en satsning som går utbildningsföretagens behov till mötes, samtidigt som den också gynnar nyfikna läsare som regelbundet vill kunna tillföra ny kompetens i en snabbrörlig värld, kommenterar Per Winblad.

De målgrupper som både Motivation.se och Företagande.se vänder sig till söker redan idag nya möjligheter att hålla kompetensnivån hög såväl externt som internt.

- Genom detta samarbetet inleder vi något som jag vet att våra besökare redan efterfrågar – en tekniskt enkel produkt för interaktiva onlineutbildningar. Vi är många som ser att det här är en utbildningsform som har en mycket större potential när det kommer till att skapa ett mer aktivt deltagande över tid än något annan format, säger Patrik Nilsson.

"Digitaliseringen innebär enorma möjligheter för utbildningsbranschen"

Samarbetet öppnar upp en ny dimension av det redaktionella innehållet och ökar läsarnas möjlighet till fördjupning och kunskapsinhämtning inom sina respektive intresseområden.

- Motivation.se har sedan starten 2011 inlett ett stort antal fruktsamma samarbeten och samarbetet med Företagande.se blir en del av den här positiva utvecklingen. Vi tror starkt på att den digitalisering vi ser idag innebär enorma möjligheter för utbildningsbranschen framåt och den processen vill vi vara en del av, avslutar Per Winblad.

Kontaktperson

Patrik Nilsson
Marknadsansvarig
0738-21 10 50
[email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.