— På det här sättet har vi full koll över arbetsprocessen och arbetsmiljö samt hela värdekedjan , berättar Klara Takei, forsknings- och utvecklingschef på Midsummer.

Tunnfilmssolceller är just vad de kallas — en tunn film av CIGS som är en tusendels millimeter eller en miljondels meter tjockt. Ett så tunt lager behöver fästas på något, en så kallad bärare eller substrat för att hålla ihop. För fästning används 0,15 millimeter tunna skivor rostfritt stål på 156x156 millimeter som med solcellsfilm bildar solceller. Flera solceller kopplas sedan ihop till moduler.

Går emot strömmen

Det här är en global teknologi, men Midsummer har på sätt och vis gått emot strömmen i sin tillverkningsprocess. Många företag tillverkar tunnfilmssolceller på stora rullar medan Midsummer tillverkar små enheter — celler — som kapslas in och kopplas samman till större solcellspaneler genom en lamineringsprocess. Den färdiga panelen är ca 2 mm tunn och böjlig.

Tunnfilmssolceller är inte lika vanliga som kristallina solceller. De har en jämn färg och är böjbara och kan lätt placeras på ytor där inte kristallina solceller är lämpliga. Verkningsgraden på solcellerna ligger på runt 16 procent medan solceller av kisel har 18-20 procents verkningsgrad och printade solceller tio procent.

Lämpliga för befintliga tak

Midsummers tunnfilmssolceller är framtagna främst för tak. Det som är speciellt med deras produkter är att de enkelt kan användas för befintliga tak. De är inte tänkta att ersätta takmaterial, snarare som ett komplement.

Midsummer wave är anpassad till Sveriges vanligaste betongpanna som täcker ungefär 80 procent av alla hustak. En wave panel täcker motsvarande fem betongpannor och skjuts in under ett lager pannor ovanför där den fästs — precis som man fäster takpannor. Produkten finns än så länge i bara svart trots förfrågningar på andra kulörer. Svart är dock den färg som bäst absorberar energi.

— Det finns även solceller för inomhusbruk till främst IOT produkter. De får begränsad mängd dagsljus, som kompenseras med andra ljuskällor. Verkningsgraden är låg, liksom behovet. Genom att kombinera olika materialtyper och anpassa dem, kan man justera våglängd och absorbering av energi, berättar Klara Takei vidare.

Företaget

Midsummer grundades 2004 av Sven Lindström från CD/DVD industrin som tidigare chef för M2 America Corp och produktansvarig för CD- och DVD-skivor. Utvecklingen har gradvis gått framåt och företaget vuxit. 2019 började Midsummer med produktion av solcellspaneler i egen regi.

Tillverkningstekniken baseras på sputtring — som används i CD/DVD-tillverkning. De små enheterna produceras i hög hastighet och beläggs med solcellsfilm.Tillverkningsprocessen är unikt framtagen för Midsummers maskiner som tillverkats inhouse, liksom den finjusterade teknologin.

Nyligen inleddes ett samarbete med Scania för att integrera solcellspaneler på lastbilar och ett annat samarbete med Chalmers för återvinning av solceller. Det är viktigt med balans mellan råvaruutvinning och återvinning eftersom kritiska metaller är en ändlig resurs.

Hittills har Midsummer nöjt sig med pilotanläggningen i Järfälla på 2 MW, men bygger en ny anläggning i Italien med en kapacitet på 50 MW. Planerna är att satsa på den europeiska marknaden och tillfället kunde kanske inte vara bättre med tanke på den globala prisdumpningen på kiselsolceller.

— Vi vill satsa på den Europeiska marknaden samt forskning, berättar Klara Takei. Det är en viktig marknad med stora förutsättningar för en grön omställning.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.