Hälften av företagen har utsatts för brott under det senaste året och värst drabbat är södra Sverige och Örebro. Det handlar först och främst om mängdbrott som stölder, inbrott och skadegörelse. Det visar en ny undersökning från organisationen svenskt näringsliv.

Företagarna är allt annat än positiva visar undersökningen.

Hälften av de drabbade företagen polisanmäler inte när de utsätts för brott då de anser att det är meningslöst. Anmälan leder sällan till någon åtgärd.

Två av tre företag tror att brotten kommer att öka det kommande året.

Rekrytering och investeringar uteblir

På grund av brottsligheten och otryggheten avvaktar också företag med att anställa och investera. 2021 fanns det 323 000 företag i Sverige med en eller flera anställda. Undersökningen visar att:

  • 5 procent (15 000 företag) överväger att lägga ner hela eller delar av verksamheten.
  • 6 procent (18 000 företag) avstod från investeringar.
  • 3 procent (9 000 företag) avstod från att rekrytera ny personal.

Företagens direkta kostnader för brott är 42 miljarder kronor per år. 29,5 miljarder läggs på investeringar i förebyggande åtgärder som exempelvis lås och larm. Intäktsförlusterna på grund av brott uppskattas till 18 miljarder kronor. Till detta tillkommer över tio miljarder kronor för andra indirekta kostnader.

100 miljoner kronor är dubbelt så mycket som det svenska försvaret kostar och dubbelt så mycket som hela rättsväsendet inklusive polis och domstolar.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.