Mätningen är rikstäckande och har kartlagt över 75 000 fakturor och samtliga SNI-koder under de senaste 12 månaderna. Exkluderade är branscher som haft alltför liten aktivitet och resultatet därmed kan bli missvisande.

Sämsta branscherna: (antal försenade betaldagar)

1. Stål- och metallframställning (4,03)

2. Tillverkning av andra transportmedel (3,90)

3. Reparation och installation av maskiner och apparater (2,45)

4. Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (1,87)

5. Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (1,42)

Bästa branscherna: (antal för tidiga betaldagar)

1. Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (6,82)

2. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (4,54)

3. Utbildning (3,24)

4. Öppna sociala insatser (3,19)

5. Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (2,99)

- Vi noterar att branscher som varit beroende av komponenter som kan ha blivit försenade, såsom fordonsbranschen, samt de som varit påverkade av pandemins transportproblem i hög utsträckning också är de som fortfarande är senast med sina betalningar. Det nya lagkravet på redovisning av storbolagens faktiska betaltider kan också komma att få större effekt de närmaste månaderna, säger Fredrik Mistander, VD och medgrundare till Invoier.

Vikten av att betalningar görs i tid

Sena betalningar och långa betalningstider företag emellan är ett känt problem, framför allt hos de som driver svenska små- och medelstora bolag med upp till 249 anställda. Det skapar en osund konkurrenssituation där de mindre bolagen i praktiken får agera finansiärer till de större. För de mindre bolagen skapar detta inte sällan allvarliga likviditetsproblem som hindrar tillväxten och nya arbetstillfällen.

Se även: Hur du får kunden att betala fakturan i tid


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.