Bolag i storleksklassen 50 -500 Mkr ser många fördelar i att verka i börsnoterad miljö och främst är det varumärket och marknadspositionen som stärks. Det visar en ny forskningsrapport från Södertörns högskola.

Undersökningen genomfördes 2017 genom djupintervjuer med 10 stycken bolag som varit börsnoterade under en längre tidsperiod om 10-15 år på Aktietorget. Frågeställningen handlade om vilka skäl som föreligger för mindre och mellanstora tillväxtbolag att genomföra en marknadsnotering, samt vilka finansiella, verksamhetsmässiga och andra effekter noteringen medför.

Undersökningen visar att fördelarna med noteringen främst innefattar en positiv effekt på det noterade bolaget marknadsposition och varumärke tack vare den ökade kommunikationen, marknadsföringen och exponeringen som en notering innebär. Andra fördelar är en ökad värdering på bolaget, en ökad möjlighet till ägarförändringar samtidigt som kontrollen av bolaget kan bibehållas, ökad legitimitet kring bolaget samt ökade möjligheter till expansionsfinansiering.

”Även om vi hade en tes om att högre status och därmed en starkare marknadsposition var en viktig del i att vara börsnoterad, blev vi själva förvånade av hur väsentlig bolagen själva tyckte den aspekten var. Sammanfattningsvis övervägde fördelarna med börsnotering tydligt nackdelarna”, säger Erik, Borg, Professor, Lars Vigerland, Lektor och Peter Tovman, Ek. Lic.

Erik Borg och Lars Vigerland är forskare vid Södertörns högskola, Peter Tovman är i forskningsrapporten externt sakkunnig.

Se forskningsrapport här (PDF)

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.