Företag och fackföreningar sade att strejkerna förväntades stoppa en stor del av Finlands flygtrafik, påverka oljeraffinaderiernas produktion och stänga många butiker, fabriker och förskolor - med betydande störningar som förutspås över hela landet.

På fredagen förväntas tåg, spårvagnar och tunnelbanor stanna och bussar påverkas kraftigt. Finnair meddelade att man skulle tvingas ställa in ca 550 flygningar och minska trafiken på Helsingfors flygplats.

Vad beror strejken på?

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) och Finlands Tjänstemannacentralorganisation (STTK) är två av de fackförbund som utlyst strejkerna. Facken har protesterat mot regeringens planer på att gynna lokala arbetsavtal, begränsa strejkrätten, göra det enklare att avsluta arbetsavtal och minska arbetslöshetsunderstödet. De uppmanade regeringen att omedelbart överge de planerade nedskärningarna och förändringarna, som de säger kommer att leda till en enorm ökning av ojämlikheten.

Jarkko Eloranta, ordförande för FFC, sade till Reuters att regeringens plan är "hård".  Fackföreningarna är beredda att kämpa länge om det behövs och har hotat med fler strejker om regeringen inte ger med sig.

Regeringen har varit orubblig

Regeringen har inte vacklat när det gäller att Finland måste öka produktiviteten och minska sitt budgetunderskott. Arbetsmarknadsminister Arto Satonen sade till Reuters att han beklagade de omfattande strejkerna men att regeringens planer var avgörande för det finska välfärdssystemets framtid.

"Man kan vara oense med regeringens politik och protestera mot regeringen, men strejkerna riktar sig mot arbetsgivarna, de människor som betalar lönerna", sade Satonen.

Toppindustrins lobbygrupp EK och regeringen har sagt att förändringarna behövs för att få det nordiska landets ekonomi i nivå med jämförbara stater som Sverige. "Reformer är nödvändiga och fackföreningarna har inte erbjudit några alternativ för att korrigera vår alarmerande ekonomiska situation", sade EK:s verkställande direktör Jyri Hakamies i ett uttalande.

Finlands budgetunderskott kommer i år att stiga till 11,5 miljarder euro. Finlands finansministerium meddelade i november 2023 att man hade tillsatt en arbetsgrupp för att stärka de offentliga finanserna, med målet att förbättra budgetbalansen med 6 miljarder euro (6,54 miljarder dollar) fram till 2027. Förslagen kan omfatta direkta åtstramningsåtgärder, skatteförändringar och strukturella åtgärder för att främja sysselsättningen. Det långsiktiga målet är att balansera de offentliga finanserna och få ned skuldkvoten till samma nivå som i de övriga nordiska länderna.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.