Hur blev Sverige ett nav för miljardärer? En viktig faktor är den framgångsrika tech-industrin som ofta kallas Europas Silicon Valley. Företag som Skype och Spotify har sina rötter här, och nya framgångsrika koncept inom finansteknologi och hälsoteknologi har grundats under senare år. Dagens PS rapporterar om de olika bakomliggande faktorerna som har fått antalet stormrika att växa dramatiskt.

Skattelättnader för rika

Politiska åtgärder har också spelat en betydande roll. Låga räntor har underlättat för kapitalstarka svenskar att investera i fastigheter och riskfyllda startups, vilket har bidragit till en snabb förmögenhetstillväxt. Trots att Sverige överlag har haft höga skatter och en politik för social jämlikhet har vissa skattejusteringar gynnat de rika, inklusive avskaffandet av förmögenhets- och arvsskatter samt lägre skatt på kapitalinkomster.

“Detta har skett på ett slags försåtligt sätt – man märker det inte riktigt förrän efter att det har hänt”, säger ekonomijournalisten Andreas Cervenka, till BBC.

Brist på debatt om hur miljarderna påverkar samhället

Den växande skaran miljardärer har också lett till en förändrad mentalitet i Sverige. Tidigare har landet setts som socialistiskt, men nu ser alltfler möjligheten att bli miljardärer som något attraktivt. Trots detta pekar vissa på avsaknaden av nyanserad debatt kring miljardärernas förmögenhet och dess inverkan på samhället. 

Enligt ny forskning från Örebros universitet har mediebilden av svenska miljardärer varit övervägande positiv, men deras förmögenhet har sällan diskuterats i relation till landets ekonomiska politik.

Ojämlikheten ifrågasätts inte

Det finns också åsikter om att många människor fortfarande är exkluderade från systemet och inte drar nytta av landets ökande förmögenhet.

“Så länge de superrika ses som förkroppsliganden av idealen från den nyliberala eran, såsom hårt arbete, risktagande och en entreprenöriell attityd, ifrågasätts inte ojämlikheten bakom detta”, säger medieforskaren Axel Vikström.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.