Ett experiment där en person testade att genomföra en bidragsansökan till sitt företag har nu godkänts och ett bidrag på ca 100 000 kronor kommer att betalas ut. Ansökan utfördes nästan helt med hjälp av AI-teknik och tog under 20 minuter att genomföra.

Det gäller en ansökan via en region i landet där Tillväxtverket tar beslut om bidragen ska betalas ut.

Personen som utförde ansökan vill vara anonym men nämner att han känner flera andra som också gjort liknande ansökningar hos både Almi och regionerna, där pengar har betalats ut.

Fenomenet att ens kunna söka pengar för att driva företag är märkligt. Det ska inte vara en konkurrensfördel att veta hur man söker bidrag. Hela grejen är ett skämt”, säger han skrattandes och fortsätter: “Mitt företag går redan bra.”

I bidragsansökan krävdes bland annat en bifogad affärsplan. AI-roboten skrev ihop affärsplanen och hela ansökan på bara några minuter efter att den hade matats med värdeord som mötte kraven. Inmatade fraser var bland annat: hållbarhet, vi jobbar med miljömål, jämställdhet och vi jobbar på att anställa kvinnor och få in kvinnor i vår organisation.

Detta visar hur olämpligt det är att svenska folkets pengar används på detta sätt. Dels är det fel då bidrag bara betalas ut till vissa projekt som ligger i linje med den politiska agendan. Men det visar även hur enkelt det är att sko sig på bidragssystemet. Låt företagen behålla sina pengar istället genom att sänka skatten”, säger Patrik Nilsson, grundare av Företagande.se

Pengarna som går att söka kommer från EU och är en återtransferering av svenska folkets skatteinbetalningar. Om det framöver är fritt fram att mjölka skattepengar med AI-teknik återstår att se.

Relaterad läsning: Alla dessa bidrag till företagen - "låt oss vara istället"


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
9 kommentarer
2023-11-30 10:32
Socialism är ondska.
2023-11-30 08:35
Slöseri! Inget annat. Varför ska ett företag som går bra få ut skattepengar? För att han svänger sig med rätt ord?
2023-11-30 08:31
Har sökt och fått bidrag ett par gånger, men processen är lång och rätt krånglig så det har försenat projekten och troligen kostat mer med förseningarna än vad det har gynnat företaget. Att ideologiska ideer om mångfald, jämställdhet och allmännytta ska genomsyra underlagen för beslut som rör företagande är också märkligt i ett kapitalistiskt system.
Jag ser detta mest som ett sätt för makten att behålla sitt grepp om stora skaror av människor som arbetar inom transferiatet - deras väljare består i stort av bidragstagare och de som arbetar med att skyffla pengar hit och dit mellan skattebetalare, företag och sedan tillbaka igen om man lyder deras ideologiska agenda.
Visst kan Ai vara en hjälp att korta ned ansökningstiden, men då ska man lära sig använda AI också - även det tar tid från kärnverksamheten.
Troligen blir det en konsult som får sköta det vilket också fördyrar slutprodukten ut till kund.
Det mesta i ansökan ska ju dessutom bygga på hårda fakta, så det Ai kan bidra med är väl primärt att i t.ex. affärsplanen få med alla värdeord som makthavarna beslutat om.
Kapitalbehovet ska knytas till bidragsberättigade projekt, och alla siffror måste förstås komma från den faktiska bokföringen - som de ju faktiskt kan kontrollera.
Se mer...
Max
2023-11-30 06:58
Även om man tar hjälp av en AI för att skriva själva ansökan innebär det inte att AI ska driva själva företaget som beskrivs i ansökan. Jag anser att AI är ett bra "redskap" och hjälpmedel som kan stödja alla människor, även de som exempelvis har dyslexi, att förverkliga sina drömmar. Jag ser det inte som fusk, utan snarare som att dra nytta av fördelarna med att få stöttning av AI, vilket är tillgängligt för alla. Ingenting hindrar någon från att dra nytta av dessa fördelar.
Det viktiga är fortfarande att pengarna som söks via Tillväxtverket, med hjälp av en välgrundad affärsmodell, måste bevisas och resultaten redovisas. Det spelar ingen roll om man har använt AI för att skriva sin ansökan, konsulter från företagsrådgivare eller till och med om man fått hjälp att skriva den. Transparensen i redovisningen och verkliga prestationer bör vara i fokus för bedömningen. Det handlar om att använda resurser på ett smart sätt för att främja innovation och företagsamhet.
Se mer...
Se svar (2)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.