Konkurserna har ökat med 12,1 procent. Under 2023 har 891 företag kursat, jämfört med 691 år 2022. Samtidigt upplever företagen i tre av fyra sektorer att konjunkturläget har förbättrats jämfört med förra kvartalet.

– Jag vill betona att Göteborgsregionen har stått emot oväntat bra under sista två årens globala nedgång, mycket tack vare att våra industriföretag gått bra globalt. Beskedet att inflationstoppen är nådd verkar göra att handlarna nu vädrar morgonluft efter år av svag utveckling, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Handeln hissar upp konjunkturläget och efterfrågan på tjänster ökar

Efter en lågkonjunktur under 2023 har handeln ökat till barometerindikator 97 under fjärde kvartalet - en uppgång med 8,9 enheter sedan föregående kvartalet.

I tjänstesektorn ökade efterfrågan och allt tyder på nyanställningar.

Vikande exportvolymer och dystert i byggbranschen

Inom produktion och tillverkning minskade antalet anställda eftersom minskade volymer förväntas. Konjunkturläget har gått ner rejält till indikatorn 97,2.

Byggsektorn är den enda sektorn som fortfarande är i lågkonjunktur. Branschen präglas av låg efterfrågan och prognoser om minskade byggvolymer under årets första kvartal.

Mörkt för Sveriges BNP-tillväxt

Sveriges BNP växer enligt prognoserna endast med 0,1 procent under 2024. Den ekonomiska tillväxten blir nära noll under året enligt samtliga banker. Ljusningen förväntas komma 2025 med en prognostiserad BNP-tillväxt på hela 2,5 procent.

Tuffare på arbetsmarknaden

Göteborgsregionens stabilt starka jobbmarknad går nu stegvis nedåt även om jobbtillväxten är fortsatt starkare än i övriga Sverige. Nu tillkommer färre lediga tjänster även i väst och under det sista kvartalet 2023 minskade de lediga jobben med 37 procent gentemot samma period 2022.

– Arbetsmarknaden i regionen försöker tappert hålla emot, men tappar i styrka. Med 2024 som ett förväntat svagt år ser läget inte ljust ut för de som ska in på arbetsmarknaden. Det kommer bli tuffare att ta sig in, särskilt för unga, vilket kan öka arbetslösheten ytterligare, spår Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.


________________________________

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.