Projekt är den vanligaste arbetsformen i all form av förändringsarbete. När något är extra viktigt gör man det ofta i projektform, till exempel för att ha en bättre styrning och kontroll över det man vill åstadkomma. Ändå är det otroligt många projekt som misslyckas. Inom IT-världen handlar det om över 70% misslyckade projekt och så har det varit ända sen 80-talet.

Här är fem dödssynder för projektledning, fem tydliga tecken på att ditt projekt misslyckas. Att behärska dessa fem punkter är en av alla de framgångsfaktorer som enligt deras forskning ligger bakom lyckade projekt.

1. Överambition

Överambition handlar om att man som projektledare eller projektbeställare tar på sig alldeles för mycket på en gång. Man vill åstadkomma mycket mer än vad man egentligen behöver. Och man förblindas av att det finns så mycket som ”går att göra”. Med teknik går i princip allt att göra. Men inte samtidigt, inom samma projekt och inte med en begränsad budget.

Guide: Projektledarens ABC full med tips och råd som får projektet att hålla deadline

2. Prestige

Prestige hänger ofta, men inte alltid, samman med överambition. Det handlar om att man som projektledare har en arrogant eller övermodig attityd gentemot projektmedlemmar, beställare och chefer i organisationen.

Eftersom projekt ofta får en särställning i den traditionella linjeorganisationen är det förklarligt att en viss prestige-känsla ibland uppstår. Och många gånger kan det nog också vara en fördel, till exempel för att svetsa samman teamet för att effektivt jobba mot samma mål. Samtidigt får projektet förstås inte förlora verklighetsförankringen eller börja motverka linjeorganisationen.

3. Okunskap

Okunskap kan finnas på alla håll i ett projekt: Hos projektledningen, hos projektmedlemmarna, hos projektbeställaren och hos linjeorganisationen. Dålig kunskap om projektets mål och verksamhetens övergripande mål leder snabbt till att projektet går i fel riktning eller havererar.

Jag tror att det till exempel ofta finns en tendens hos projektägare och styrgrupp att inte informera projektledaren fullt ut. Framförallt i stora organisationer finns ofta många olika viljor och projektledaren får inte full insyn i högsta ledningens agenda, även om den i många fall påverkar projektet.

Missa inte: Så lyckas ni med IT-projektet

4. Frånvaro

Frånvaro kan bero på en mängd faktorer. Frånvaro av projektmedlemmar blir väldigt synligt eftersom det blir ett direkt produktionsbortfall. Man upptäcker det snabbt och kan vidta åtgärder. Det som kan vara svårare att hantera är när viktiga beslutsfattare, projektbeställare eller styrgrupp är för frånvarande. Många personer kan ha ett intresse av projektets resultat, tyvärr är det inte alltid man kopplar det intresset till en insats i tid. Jag brukar säga att vill man vara med och påverka eller bestämma, så får man räkna med att det tar tid. Ger man det tid, så är det nästan alltid en fördel för projektet att fler är med. Men få saker kan skada ett projekt så mycket som när olika personer förväntar sig att påverka och vara med i de beslut som fattas utan att själva lägga ner någon tid på det. "Vi tittar när ni tagit fram en första version" eller "Här är våra guidelines, men vi kan inte vara med i arbetet" är två exempel på situationer som jag tycker man ska se upp med. Vill någon påverka så ska de vara med när besluten fattas, inte som en kontrollmaskin i efterhand.

5. Oärlighet

Oärlighet i det här sammanhanget är exempelvis att medvetet undanhålla fakta från projektägare eller projektmedlemmar. Det kan handla om att skapa fördelar för sig själv, men i många fall handlar det nog också om att man som projektledare helt enkelt inte vågar berätta hela sanningen.

Mer om de fem dödssynderna och mängder andra slutsatser finns i Chaos Manifesto som är en rapport som publiceras av Standish Group och bygger på erfarenheter från över 70.000 projekt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.