I hierarkiskt uppbyggda organisationer har personalen ofta lite befogenhet att agera på eget ansvar genom att fatta självständiga beslut, vilket ofta gör att beslutsprocesser drar ut på tiden. Sådant kan påverka den generella prestandan negativt.

Enligt Forbes Magazine är förmåner och bonusar väldigt viktiga för att skapa motivation, men det är inte nödvändigtvis utslagsgivande. Immateriella värden är lika viktiga för att anställda ska känna värde i jobbet och vilja växa inom en organisation. Att ges möjlighet till sund balans mellan arbete och privatliv, lärande och personlig utveckling i en stimulerande och trivsam arbetsmiljö är värden som egentligen är intressantare än höga bonusar. Det är förstås individuellt, men det är viktiga faktorer till lojalitet och engagemang. För en anställd är det i regel lika viktigt att känna sig anförtrodd och uppskattad på jobbet som det är att ha en bra lön.

Ett bra ledarskap kan hjälpa personer att hitta saker som motiverar, eller hjälpa till att skapa dem. Anställda som får stöd att utvecklas karriärmässigt motiveras i regel av att känna sig uppskattade och få möjlighet till att växa på ett yrkesmässigt plan, vilket också förstärker personlig utveckling.

Några observationer av bra ledarskap

  • Det är viktigt att se bortom anställdas yrkesroller - som de personer de i själva verket är, inte bara som resurser - för att kunna förstå deras synpunkter och tankar. Det bidrar till inkludering och en öppnare stämning på arbetet. Empatisk förmåga är grunden i ett bra ledarskap, vilket inte bara gagnar de anställda - det kommer hela organisationen till nytta.
  • Självbestämmande och inkluderande ledarskap främjar såväl personlig- som yrkesmässig utveckling. Chefer som låter anställda utvecklas i sina yrkesroller hjälper även organisationen att utvecklas på ett uppbyggligt sätt eftersom det förstärker engagemang och höjer motivationen, därmed också de anställdas prestation.
  • Kompetensbyggande och personlig utveckling går ofta hand i hand. Ett bra ledarskap uppmuntrar anställda till att bygga på sina kunskaper för att utvecklas i sina yrkesroller, men också för att bygga på sina karriärmöjligheter.
  • Ärlighet och transparens är nyckelfaktorer som hjälper till att etablera förtroende och tillit inom grupper och organisationer. Det bidrar också till bättre samarbete och behagligare arbetsmiljö.
  • En engagerad chef lyssnar på sina anställda. Det skapar öppnare dialoger och större vilja att dela med sig av erfarenheter och information som kan vara värdefulla för förbättring av arbetsprocesser och samarbeten.

Se även: 5 ord av Nvidia-grundaren visar mästarklass i ledarskap


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.