Vi har precis levt och arbetat oss igenom en av de mest utmanande perioderna i företagens historia, vilket har resulterat i en ökad press för marknadsföringsteamen. Trots de utmaningar marknadschefer har ställts inför under de senaste 18 månaderna strävar nästan varje (99 %) marknadsförare fortfarande efter att bli en CMO (Chief Marketing Officer), enligt Adobe Workfront senaste rapport om morgondagens marknadschefer.

Enligt undersökningen är det inte pengar eller jakten på framgång som ligger bakom viljan att bli CMO, utan i stället möjligheten att förnya och förändra marknadsföring till det bättre. Rapporten lyfter fram fyra viktiga nyckelegenskaper som vi förväntas se i nästa generation av marknadschefer.

1. Agenter för förändring

De utmaningar Corona har inneburit har fått marknadsförare att fokusera på processer och verktyg som hjälper dem att driva tillväxt och bygga framgångsrika team. De har insett att det som krävs för att vara en bra ledare är att hjälpa att stötta sina team till att göra sitt bästa. Fyra av tio (43%) marknadsförare anser att de största utmaningarna för marknadschefer är att hantera arbetet – att hantera människor, samordna arbetsbelastning och slutföra projekt.

2. Det digitala i fokus

Morgondagens marknadschef är datadrivna och tror på teknikens kraft. I framtiden räknar vi med att marknadsförare tar pulsen på ny teknik för att förbli konkurrenskraftiga och vända sig till rätt digitala verktyg för att förbättra verksamheten.

3. Hybrid kreativitet

Rapporten visade att 71 % av marknadsförarna ansåg att den kreativa processen blivit lidande under pandemin. Efter 18 månaders distansarbete uppskattar marknadsförare nu balansen mellan digitala verktyg och det fysiska mötet. Vi förväntas se en fortsatt hybridstrategi för det kreativa samarbetet i framtiden.

4. Skickliga företagsledare

Marknadsförare önskar bredda sin kompetensbas, ofta utanför vad många anser vara de typiska marknadsföringskunskaperna, vilket är något vi förväntas se av morgondagens marknadschef. Detta inkluderar bland annat dataanalys, hantering av människor och digital transformation.

En förändrad spelplan för marknadsavdelningarna är på ingång

Marknadsföring är avgörande för företagens framgång och tillväxt. Morgondagens marknadschefer vet att deras arbete måste hanteras strategiskt för att lyckas, särskilt i utmanande tider. Föråldrade arbetsprocesser och gammal, komplicerad teknik har länge hindrat marknadsförares förmåga att göra sitt bästa möjliga arbete. Morgondagens marknadschefer har för avsikt att, med teknikens hjälp, befria marknadsavdelningarna från dessa problem.

Läs mer om den marknadschef som du kanske arbetar med om tio år, i rapporten Tomorrow´s CMO”.

Skriven av Jada Balster, Head of International Marketing, Adobe Workfront.

Se även: Morgondagens marknadsdirektör vill vända upp och ner på hur man arbetar


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.