-Jag är förvånad över att ödmjukhet hos höga ledare inte skördade fler positiva effekter på medarbetarnöjdheten, säger Gerhard Blickle, professor i industriell och organisatorisk psykologi vid Bonns universitet, och ansvarig forskare för studien, till PsyPost.

Förhållandet är dock kurvlinjärt, vilket innebär att en måttlig nivå av narcissism hos en ledare endast kan leda till högre medarbetartillfredsställelse upp till en viss nivå. Bortom den punkten, när narcissismen ökar ytterligare, börjar nöjdheten att minska.

Markant narcissism förkastligt och håller inte i längden

Det framkommer att utpräglad narcissism oftast är fördärvlig för chefsprestationerna, samtidigt som inte heller blyga ledare når framgång. Med andra ord så verkar det vara ett väl avvägt ledarskap som vinner i längden.

“Narcissisten har en stark övertygelse om att alltid ha rätt, och är därför beredd att fatta snabba och modiga beslut. Därmed kan narcissism vara gynnsamt för en organisation om den befinner sig i en situation som kräver handlingskraft. Även om detta inledningsvis kan bidra till önskvärda resultat, kommer det dock tyvärr snart visa sig vara på bekostnad av organisationskulturen och personerna som arbetar nära narcissisten.” skriver Sandahl.

Samband mellan grandios narcissism och medarbetarnas nöjdhet

En utpräglad narcissist vill ständigt dölja sina svagheter bakom en storslagen personlighet, vilket skapar förvirring hos de anställda. Rättvisa eller att erkänna sina brister existerar inte i narcissistens värld, vilket inte är förenligt med ett fungerande ledarskap.

-En liten dos av narcissism gör personer i ledarroller mer framgångsrika, säger Gerhard Blickle.

Han är förvånad över att studien visade på en koppling mellan ledares grandiosa narcissism och hur nöjda medarbetarna är.

Lättare för narcissister att ge anställda kicken

Att ödmjukhet och empati inte är de viktigaste egenskaperna för en chef kan verkar lite provocerande. Faktum är att många forskningsstudier visar att narcissister ofta har chefspositioner. Naturligtvis är det lättare att avskeda människor och köra över sina konkurrenter för en narcissist än för en empat.

Uppfyller du minst fem av dessa kriterier är risken stor att du är narcissist

  • Överdriven uppfattning om ditt värde. Grandios självbild.

  • Fantiserar om berömmelse, framgång eller perfekt kärlek.

  • Söker dig till personer du uppfattar som framgångsrika/viktiga.

  • Kräver/behöver beundran.

  • Anser dig berättigad till undantag och fördelar.

  • Kan kontrollera eller utnyttja andra för att nå dina mål.

  • Skör och/eller bristande empatisk förmåga.

  • Tror att andra är avundsjuka på dig men är ofta avundsjuka på andra.

  • Ter dig arrogant eller högfärdig – väldigt upptagen av att andra ska tycka att man är en ovanligt bra person.

Karismatisk till en början men till slut blottas ömkligheten

Ofta ser människor som inte befinner sig i narcissistens omedelbara närhet en särdeles lyckad person eftersom de bara ser den grandiosa sidan. Narcissisten är ofta karismatisk och charmig och når därför lätt ledande positioner. De som är nära en narcissist privat eller på jobbet får även uppleva den skamfyllda baksidan.

Den renodlade narcissisten kan aldrig bli en bra ledare eftersom hen favoriserar vissa personer och trycker ner andra. Personen kan inte heller dölja sin innersta känsla av litenhet och det går ut över medarbetarna i form av vredesutbrott, särbehandling eller andra destruktiva handlingar. När narcissisten får kritik eller ifrågasatts kan situationen bli ohållbar.

Sund narcissism nödvändigt för självförtroendet

“Det finns sund narcissism i oss alla och det behövs för att ha ett självförtroende och speciellt för att fungera som chef eller ledare. Men det är helt annat än narcissistiskt ledarskap och för att arbetsplatsen ska fungera behövs mer kunskap om det narcissistiska ledarskapet,” står att läsa på Ledarskap

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.