Jag frågade ChatGPT vad samvetet är och fick följande svar:

Samvetet är en inre känsla eller röst som hjälper oss att avgöra vad som är rätt och fel i våra handlingar och beslut. Det fungerar som en moralisk kompass, som guidar oss och ger oss en känsla av skuld när vi gör något som vi uppfattar som fel, eller en känsla av tillfredsställelse när vi agerar i enlighet med våra moraliska värderingar.

Bra så, men det ger ändå inte ett svar på varför vi har ett samvete och var det kommer ifrån.

Det finns några vanliga förklaringar:

Ett resultat av evolutionen

Samvetet växte fram någon gång för några tusen år sedan, menar vissa forskare, andra säger att det skedde långt tidigare än så. Evolutionsteorin säger att de individer med ett samvete fick en fördel mot andra och därför gynnades dessa i det naturliga urvalet (Darwins teori) och de utan samvete dog helt enkelt ut.

Psykologiskt och socialt perspektiv

Inom utvecklingspsykologin förklaras samvetet som ett resultat av kognitiv och emotionell utveckling hos människan där barn lär sig moraliska normer och beteenden.

Guds röst

En annan vanlig teori är att Gud skapade människan med ett samvete och därför vet vi alla vad som är rätt och fel. Samvetet är Gud som talar direkt till oss.

Darwinismen ifrågasätts

Att ifrågasätta tron på Gud är inget nytt och det psykologiska/sociala perspektivet känns något tunt, eller så missar jag något.

Men det som är intressant är att evolutionsteorin som varit så given börjar bli allt mer ifrågasatt. På 1800-talet hade Darwin inte tillgång till allt det vi vet idag om DNA, proteiner och fossiler och därför är det inte så konstigt om alla teorier inte stämmer.

Ett par vanliga invändningar mot Darwins teori är:

1. Det finns inga fossiler som tyder på att vi har utvecklats från bakterier till dagens människa. Hade vi gått från det ena stadiet till det andra hade det funnits bevis för det i form av fossilfynd.

2. Utvecklingen ifrågasätts matematiskt då det är extremt osannolikt att något kan utvecklas från bakterier till en människa trots alla dessa miljarder år som passerat. Det skulle kräva långt mycket mer tid då det är så många olika delar som måste vara på plats för att liv ska utvecklas. Finjusteringar, menar kritikerna, av till exempel en varelses vingar, klor eller ögon kan förklaras med Darwins evolutionsteori, men den förklarar inte uppkomsten av nya arter.

Big bang är också ett mirakel i sig då det bryter mot alla fysikaliska lagar vi känner till: att något skulle kunna skapas från ingenting. Att tro på Big bang kan med andra ord likställas med en religiös uppfattning. Eller som den kristne kan argumentera för: ”Varde ljus!” Och det blev ljus, är just inget annat än Big bang.

Vad tror du?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

4 kommentarer
2024-06-19 09:51
Det har funnits ca 50 olika människoarter före den Homo Sapiens art vi tillhör. Vi är framavlade ur två andra arter då vi har genetiska defekter som säkerställer att det är så. Vi är skapade och placerade på denna "stängda planet"för att vara råvara till en art som fortfarande....om än med nöd och näppe...finns kvar och har makten på jorden och kontrollen över det system vi lever i, varför också fortfarande världens största ekonomiska bransch är handel med våra barn och deras kroppar, där drogen Adrenachrome från barnens blod utgör den största och främsta produkten. Se mer...
2024-06-14 11:18
Jag var 16-17 år när jag på 1960-talet började formulera funderingar om detta, intressant nog har en hel del av det jag formulerade bekräftats senare. För mig är det klart att universum inte bara är ett mekaniskt fenomen där allt sker av en slump. Senaste forskarrönen bekräftar egentligen detta. Sedan tror jag inte att vi människor har den fulla och riktiga kunskapen. Dels har våra teorier ändrats över tid, dvs vad som anses vara "rätt" och inget tyder på att den inte kommer ändras fler gånger, dels ser jag att dagens vetenskap vuxit fram ur en tro att bara det man kan väga och mäta existerar - men redan en del av de senaste forskarresultaten motbevisar detta - men hos allmänheten har man inte förstått detta. Inte minst i Sverige tolkar vi att "sunt förnuft" innebär att man inte tror på det som inte är bevisat av forskarna - och medvetenheten begränsas till att de flesta inte ens förstått de senaste vetenskapliga rönen. Vi är en del av Universum, därför finns svar delvis också inom oss själva. Se mer...
Se svar (2)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.