Maria Duni är Nordenchef för enhörningsvärderade Personio, som automatiserar personalprocesser. Maria flyttade från Göteborg till Dublin för sex år sen för att jobba med försäljning åt IBM, gick vidare till Dropbox och följde senare kollegan Geraldine MacCarthy som några år tidigare gått till Personio som intäktschef.

Vad fick dig att bli intresserad av Personio?

Jag var överraskad över den enorma framgång och tillväxttakt som Personio visade. Jag såg att det fanns stora möjligheter för såväl marknadens tillväxt som för produkten här i Norden. I Sverige har vi bara sett början på den utvecklingen.

Vad är det för utveckling du tänker på?

Vi pratar mycket om alla utmaningar kring att både behålla talanger och att rekrytera nya. Detta har även blivit svårare sedan pandemin när folk omvärderar sitt arbete, det handlar inte längre bara om lönen. Vi gjorde nyss en studie som bland annat visar att det blir allt viktigare att företagets värderingar stämmer med ens egna när man söker nytt jobb. Sen är det också tydligt att människor väljer nya sätt för att få balans i jobbet och livet. Alla chefer har nog fått uppleva detta från sina medarbetare, där önskemål om flexibilitet och att kunna jobba hemifrån bara är toppen på ett isberg.

Och vilken är koppling mellan detta och automatisering av HR?

Som vd slipper du uppleva hur vanligt brister i HR-processer är, ett vanligt trassel är till exempel att få rätt semesterdagar eller föräldraersättning. HR-funktionen handlar om människor och om känslor. Klarar företaget inte så enkla saker som att betala ut rätt lön, eller om det sker först efter påstötningar och rättelser, så kan det lätt skapas ett missnöje och som i sin tur kan sätta igång tankarna om att byta jobb snabbare. Samma sak gäller för rekrytering. Om processerna för att ta fram och erbjuda ett färdigt anställningskontrakt är för långsamma kan det innebära att man missar möjligheten att anställa en ny och viktig talang. Genom automatisering av HR kan vi i dessa processer, som skär genom många avdelningar på företaget, bli snabbare, säkrare och ge de anställda en bättre upplevelse av dem.

Men Sverige sägs ju ligga i framkant av digitalisering?

Jag har mött företag i Norden som inte kan säga hur många anställda de har! ”Vi måste få koll på hur många män och kvinnor som jobbar i företaget”, förklarade ett företag, deras system kunde inte svara på detta och nu behövde de sådan data för att svara upp mot en investeringsrunda där kravet var att kunna visa en viss andel kvinnor i organisationen. Så med hjälp av personalsystemet lyckades de få till en viktig finansiering. I Sverige finns en självbild där vi tror vi ligger långt fram, men jag vet företag som säljer avancerade molnlösningar samtidigt som de hanterar sina HR-processer med hjälp av hemmasnickrade Excel-lösningar. Det krävs en förändring av mindset och detta måste även inkludera verksamhetens vd. HR måste få en plan och budget för sin digitalisering, och själva välja sina egna system för bästa resultat.

Vad mer ger automatisering av HR?

Är HR-avdelningen låst vid manuella arbetsuppgifter sker det till priset av dålig onboarding av nya medarbetare, som kanske slutar efter ett halvår. Likaså uppstår risker när medarbetare som slutar fortfarande har tillgång till interna system och information, vilket är vanligare än många vill erkänna. Men framförallt ger automatiseringen utrymme för ett strategiskt arbete där HR-proffsen kan bidra till företagets utveckling och lönsamhet.

Vilken vd är bäst på digitalisering av HR?

Jag vill inte nämna någon enskild person, men generellt är de inom tech och företag som är “digital natives” bättre än andra. Där finns dock risken att man gått för långt åt andra hållet, det vill säga att de köper på sig för många lösningar. Det är viktigt att skapa en helhet, systemen skapar inte bättre kultur i sig, och man kan inte lägga för många system på varandra. Det viktigaste är att ha koll på de arbetsflöden företaget har idag och sen skapa sig en bild av hur man vill utveckla dem.

Finns det branscher som behöver automatiseringen mer än andra?

Nej, jag skulle säga att alla branscher behöver automatiseringen. Men däremot om man är ett företag som finns i flera olika länder eller planerar för en expansion så är det extra viktigt, då behöver man system och processer som förenklar detta. För även om vi är med i EU så finns det olika krav i olika länder, det kommer man inte ifrån. Även om man bara är verksam inom ett land, såsom Sverige, så blir det svårare att sköta personalfrågor när företaget växer och det kan då vara fördelaktigt med automatiserade processer.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.