Om 30 år är vi 10 miljarder människor på jorden. Därför råder det I skrivande stund ett akut behov av självförsörjande bostäder. Med högteknologiska metoder och naturens egna element har Kalifornienbaserade ReGen Villages hittat en total-ekologisk lösning som ska bromsa den nedåtgående spiralen och låta naturen pusta ut. Närodlat är inte bara framtiden, utan en förutsättning för att vi ska få en chans att överleva vår egen utveckling.

Med Intercity-tåg från Amsterdam Centraal kan du enkelt ta dig de två milen till Almere – en ung och snabbt växande stad full av liv och rörelse med ett rikt natur- och friluftsliv. I den här lilla staden kommer ReGen Villages i samarbete med den danska arkitektbyrån EFFEKT etablera de första högteknologiska, total-ekologiska och självförsörjande hushållen. Almere kommer att bli den första i raden av samhällen som kommer odlar sin egen mat, använda sin egen energi och hantera sitt eget avfall.
- Vi vill vara de ekologiska bostädernas motsvarighet till Tesla, säger James Ehrich, serieentreprenör, framstående tekniker vid Stanford University och grundare av ReGen Villages.

En (högteknologisk) värld full av liv

Varje hushåll kommer att bli ett eget litet näringssystem uppbyggt av högteknologiska och total-ekologiska lösningar, och de första 100 självförsörjande bostäderna kommer att stå klara i Almere redan under 2017. Projektet är ännu under utveckling, men det finns redan flera delar utav ekosystemet som är fullständigt egendrivande. Ungefär 50% av människans födointag kan odlas, men bostäderna kommer med tiden att bli helt och hållet självförsörjande, menar James Ehrlich.

Biologisk mångfald skapar hållbarhet

Här är en kort genomgång av processen i sin helhet:

  • Allt som kan komposteras blir mat åt djur & insekter
  • Insekter blir mat åt fisk
  • Fiskavfall driver vattenbruk
  • Vattenbruk ger näring åt frukt & grönt på säsongsbaserade trädgårdar
  • Trädgårdarna får näring av djuravfall

Avancerade jordbruksmetoder

Aeroponiskt system innebär att man inte odlar i jord, utan med hjälp av speciella luft- och dimmiljöer som simulerar en organisk odling.

Aquaponiskt system innebär att vatten från ett vattenbrukssystem pumpas in i ett system som bryter ner biprodukter och blandar ut det med vattnet. Därefter pumpas vattnet ut över trädgårdarna innan det pumpas tillbaka in i vattenbrukssystemet.

Permakultur är i enkla drag ett designverktyg för att bygga och etablera ett hållbart odlingssystem. I permakulturens kedja utnyttjas varje naturligt element för en ännu effektivare och mer hållbar odling.

Tack vare dessa avancerade jordbruksmetoder kan man odla betydligt mer än vad som är möjligt med organiska odlingsmetoder. För att ta ett tydligt exempel kan man med hjälp av ett aquaponiskt system producera 10 gånger mer föda med 90% mindre vattentillförsel.

Odling inomhus och boskap vid verandan

Egen energi

I den geotermiska energin har man hittat en mycket kraftfull energikälla. Det här är en energi som finns bevarad i jordskorpan sedan jordens begynnelse. Tack vare solenergin och det radioaktiva sönderfallet kapades oerhörda mängder energi, och det är den som till stor del kommer att försörja de nya, ekologiska bostäderna i Almere – tillsammans med en rad metoder och teknologier som redan används idag.

Solenergi omvandlas till elektricitet tack vare solceller.

Solvärme är en naturlig energikälla som uppstår när speciella solfångare fångar in solljus och omvandlar det till värmeenergi.

Vindenergi är redan idag ett vida känt begrepp som används på många håll tack vare det stora antalet vindkraftverk som redan har etablerats världen över.

- Vi håller dessutom på att titta på mycket intressanta teknologier för biomassa som vi tror kan bli en ännu mer konsekvent energikälla som räcker till ett helt samhälle mitt i vintern, säger James Ehrich.

Världen kräver mer av allt

Lösningarna som ReGen Villages håller på att utveckla är inte bara ekologiska och miljövänliga – de kommer dessutom att generera mer av allt. De kommer att ge världen mer bra mat, mer ren energi och mer rent vatten. Allting återanvänds med hjälp av högteknologiska jordbrukslösningar vilket gör att vi kommer få mer av allting samtidigt som vi kan sluta förbruka naturens kraftigt minskande resurser.

ReGen Villages har planerat att expandera både i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Men man kommer inte stanna där. När Europa har fått de egenförsörjande bostäderna kommer ReGen Villages att vidareutveckla projektet för det torra klimatet i Mellanöstern, den indiska landsbygden och slutligen den afrikanska södern. Planerna är stora, men för James Ehlrich är de långt ifrån ouppnåeliga.

- Vi kommer expandera i global skala och ta oss an den indiska landsbygden och afrikanska områdena söder om Sahara som kommer att bli mer och mer av ett medelklassamhälle. Om alla i Indien och Afrika vill ha samma omfattning på städer som västvärlden, då kommer jordens resurser inte räcka till, säger James Ehrich.

Att odla på höjden är redan idag en självklarhet i en rad städer

Från FN-rapport till självförsörjande bostäder

Allting började med en FN-rapport 2013 som argumenterade för just självförsörjande samhällen för att människor skulle kunna överleva, vilket gav James Ehlich tillräckligt för att driva fram ReGen Villages från en företagsidé i Kalifornien till en innovation som kan rädda jorden och utvecklingen av de 100 första självförsörjande hushållen i Almere.

Frågeställning:
Hur skulle myndigheterna förhålla sig till egenförsörjande bostäder?
Hur skulle beskattningssystemet för exempelvis energi påverkas om varje hushåll är en egen ekocykel?

Se filmen:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.