Konkurrerar ni med priset? Skiljer ni er från konkurrenterna? Om svaret är nej kan det vara fel på syftet. Trots alla vackra värdeord, strategier, missioner och visioner så är det många företag som krymper som en våris.

Vad är syftet med verksamheten? Att tjäna pengar? Om svaret är ja så måste det vara fel på syftet om det inte blir någon vinst. Men det finns ett annat syfte som är mer osynligt, ett syfte som hotar det lilla företaget, syftet är JAG.

Låt oss anta att du startade företaget för att du hade en idé, ville använda din kunskap eller kontakter. Så småningom får du för mycket att göra och du anställer någon som skall hjälpa DIG. Men företaget är fortfarande DU, det kanske har ditt NAMN AB?

När du har 12 anställda jagar du livet ur dig, du pustar vid ditt skrivbord och ropar ”Det är bara JAG som tänker här!”. Så är det. Alla som arbetar för dig vet att syftet är du, de väntar på vad som är viktigt för dagen och ingen kan egentligen bedöma om ditt ledarskap är bra eller dåligt. Om en verksamhet skall utvecklas och komma förbi konkurrenterna måste syftet vara större än pengar eller ägarens intresse. Men syftet måste vara mätbart och utmanande för företaget. Det duger inte med ”för en bättre vardag” eller ”vi gör våra kunder framgångsrika”, då har ni halkat in på snömos och dimridåer. Syftet skall skapa konkurrensfördelar, syftet skall visa på vad som gör oss annorlunda.

Hur hittar vi rätta syftet undrar du då. Hos kunden förstås, men inte genom att fråga dem, det gör alla andra. Vi gör det genom att gå i deras skor, flera hundra mil, tills det skaver och du kan känna vad som egentligen är problemet. Då kommer empatin och med den inser du vad som är kundens fiende och det är fienden som skall bli vårt syfte.

Det är lätt att göra sig till offer för utvecklingen, det krävs både mod och energi att skapa ett helt nytt syfte. Foto:Staffan Ehde ©2016

Låt oss ta ett exempel, jag arbetade med Uponor i Sverige, det tillverkar tappvattens rör. Siffrorna var röda och de konkurrerade förtvivlat med billigare PE-X rör. Först letade vi upp kunden, vilket visade sig vara fastighetsägaren (nej inte grossisten). Därefter hittade vi vattenskaderapporten, det läckte för 5 miljarder kronor om året i Sverige! Nu var det väl ingen som tyckte att det gick att göra mycket åt det, det fanns ingen som helst empati. Men istället för att mäta framgången i antalet sålda rörmeter (ursäkta, men vem bryr sig?) sjösatte vi ett nytt syfte: Vattensäkra Sverige. Det nya syftet tvingade företaget att tänka om. Snart hittade kunderna och försäkringsbolagen en leverantör som ville minska olägenheten och den ekonomiska bördan genom säkra installationer och genom utbildning av installatörer. Detta hände 2003 och året därpå sköt vinsten upp 40% på en vikande byggmarknad, efter det fortsatte framgången med otroliga siffror och en motiverad personal. Nu har jag sett många små och stora företag visa samma framgång genom att ändra syftet.

Till slut kändes det nödvändigt att skriva boken ”Innovera eller dö!- Konkurrera med syftet, verksamhetens DNA”. Där kan du läsa om hur olika typer av verksamheter hittat tillbaka till utveckling istället för avveckling, för det finns inget status quo, eller hur?

3 kommentarer
Edgar
2023-05-25 19:01
Lärorikt. Visionen är viktig och jag tycker syftet "Vackersäkra Sverige" är en vision för ett företag. Sedan är väl innovation en värdering i sig? Och sist att skapa fördelar (vara unik samt konkurrenskraftig) är ju strategier.
Det jag märkte var ordet "Nytt syfte". Där anser jag att omvärldsanalyser och kundbehovs analyser med mera är viktiga. Det som i artikeln benämns empati, är det inte analyser?
Ett företags syfte: "Varför ska vi skapa detta, varför ska någon köpa detta?" Ingår väl i affärsplaner.
Om inte, så är företagets syfte något mer djupt än visioner, värderingar, strategier och analyser. Större än affärsplanen samt större än idén och hela företagets anställda.
Det är möjligtvis så att företagets syfte styrs av kundbehov, vilket gör det till en del av affärsplan, eftersom det blir "nytt" efter att behoven ändras.
Delar bara mina personliga tankar kring detta ämnet, mest för min egen skull då jag lär mig genom att skriva.
Tack för läsningen, det triggade igång mycket tankar som jag gillar.
Om nu ett företags syfte skiljer sig från allt ovan så
Tack för artikeln, detta väcker tankar som ger mig motivation att fortsätta lära mig om ämnet.
PS: Jag är ifrågasättande av mig endast i konstruktivt syfte då jag älskar denna typ av ämne.
Se mer...
1
2016-06-15 09:14
Tidningen Chef rekommenderar boken Innovera eller dö!
Så här skriver de:

I en tid när priset på
lojalitet blir allt högre
och när digitaliseringen
kräver nya arbetssätt
framstår innovation
alltmer som en överlev-
nadsfaktor. Coachen
och filmproducenten
Ehde utmanar oss att
hitta ett nytt "varför?".
Att tänka innovativt
kan både stimulera
och smärta. men är en
nödvändighet.
Vem ska läsa? Du som
misstanker att du blivit
bekväm i din ledarroll.
Dl
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.