1. Sätt mål.

2. Strategisk genomlysning – Via produkt- och marknadsmatrisen (PM-matrisen) sortera upp produkter och tjänster samt definiera marknader eller kundgrupper enligt omsättning och lönsamhet. Helt enkelt bestämma sortimentet och välja ut vilka man vill sälja till. Se PM-matrisen

3. Kundregister – Skapa ett kundregister som innehåller både befintliga och potentiella kunder.

Läs mer här

4. Välj ut kontaktpersoner från kundregistret och noterar deras kontaktuppgifter (namn, telenummer osv.)

5. Paketering – Beskriv företaget, dess produkter och tjänster utifrån kundnytta, enligt med syfte att skapa bastexter/produktblad. Använd materialet från PM-matrisen. När ni skapat texter för företaget samt per produkt och tjänst, SEO-skriv dessa (dvs anpassa texterna för sökmotoroptimering), för att få tex Google att tycka om era texter.

Läs mer här

6. Success stories. Skapa referenshistorier om nöjda kunder ni redan har levererat till och SEO-skriv dessa.

7. Prissättning. Se över prissättningen för företagets produkter & tjänster och titta även på avtalsmallar och offertmallar.

8. Framtagning av filmer och bilder. Filma och ta bilder på företagets tillverkning, samt dokumentera kundnyttan med företagets produkter och tjänster.

9. Presentationer. Skapa presentationer av filmerna och bilderna tillsammans med den paketerade och SEO-skrivna texten.

10. Produktblad. Prioritera vilket säljmaterial som ska tas fram vad avser produktblad med design, broschyr, offertmapp mm. och slutligen producera det enligt prioriteringen.

11. Översättning av ovan material. Översätt de paketerade texterna till de språk som respektive marknad kräver.

12. Personlig försäljning

  • Skapa ett bokningsmanus, så ni vet vad man ska säga under första samtalet med kund.
  • Ta fram en mall av frågor som man kan välja från under kundbesöket.
  • Skapa en säljpärm innehållande säljredskap.

Läs mer här

13. Prioritering. Plocka ut de viktigaste företagen att besöka enligt kundregistret och boka kundbesök med dem.

14. Sociala medier. Prioritera vilka sociala medier som ni bör finnas på och skapa sedan konton på dessa.

Läs mer här

15. Skapa innehåll på sociala medier. Lägg in paketerade texter, filmer och bilder på de olika kontona ni skapat på sociala medier.

16. Uppdatering av hemsida. Lägg in de paketerade texterna och justerar dagens hemsida (finns ingen hemsida, skapa en) Viktigt att texterna läggs in på rätt sätt för att uppnå bra placering på sökmotorerna.

17. Val av övriga kanaler. Skapa en plan hur ni ska använda övriga kanaler som ex. ÅF/återförsäljare, agenter, redaktionell press (pressrelease), mässor, annonser, DR, radio, webbshop, adwords, hitta, appar osv.

18. Skapa rutiner för hur ni ska hantera webbsida och sociala medier.

19. Slutligen ta fram en aktivitetslista, vad avser uppföljning av ovan punkter och ev internutbilda personalen.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.