Mycket är politik men inte allt

Efter två år av pandemi som i flera avseenden lamslog delar av världsekonomin väcktes många förhoppningar om en global ekonomisk återhämtning. Dessa förhoppningar har visat sig komma på skam efter Rysslands invasion av Ukraina och en omfattande brist på material inom olika områden.

De initiala följderna av pandemin och den nedstängning som tillämpades ledde till minskat resande vilket i sin tur ledde till färre reseförsäkringsskador, färre motorfordonsskador och färre villa- och hemförsäkringsskador till följd av ett ökad närvaro hemma genom en större del hemarbete. Idag leder brist på material till framför allt ökade bygg- och återställningskostnader, förstärkt av en inflation som är den högsta på över 30 år.

Genom olika former av ekonomiskt stöd till företag under pandemin från regeringen såsom omsättnings- och omställningsstöd försökte man för flera branscher lindra den ekonomiska effekten, dock ökade antalet konkurser med 8,5 procent under 2021 jämfört med 2020. Troligen hade siffran varit ännu högre om inte alla företagare som inte fick något stöd alls inte hade fortsatt kämpa för sin överlevnad.

Orsak och verkan

Med kraftigt ökade vårdköer har retoriken trappats upp det senaste året rörande möjligheten att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Enligt statistik från Svensk Försäkring hade drygt 720 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring i slutet av 2021 vilket är en ökning med knappt 5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2020. Även om ingenting av den vård som utförs inom sjukvårdsförsäkringen finansieras med skattemedel har detta seglat som en vattendelare mellan partierna i årets valrörelse. Sett till att det betalades in drygt 3,9 miljarder kronor till försäkringsföretagen under 2021 och endast 14 procent av antalet sysselsatta i åldrarna 15-74 år hade en sjukvårdsförsäkring finns det en befintlig och potentiell marknad som i högsta grad påverkas av vilka politiska beslut som fattas framöver.

Det är dock inte endast privata sjukvårdsförsäkringar som är föremål för diskussion inom politiken utan även de privata aktörer som erbjuder digital vård, i kombination med fysiska läkarmottagningar. Bara de fyra största privata aktörerna genomförde minst 2,3 miljoner distansbesök 2020, vilket inte är en helt obetydlig siffra. I tillägg öppnar aktörerna allt fler fysiska mottagningar vilket därmed ställer högre krav på relevant försäkringsomfattning, där företagen kan liknas vid både rådgivare, datautvecklare och patientmottagning på en och samma gång.

Ett annat aktuellt ämne är givetvis elförsörjningen och vilken miljöpolitik som kommer att vara väljarnas val den 11 september. Utbyggnaden av vindkraftverk vs kärnkraft kommer ha stor betydelse på hur försäkringsmarknaden för vindkraft och annan förnybar energi kommer att utvecklas, utöver den marknad som redan finns idag. 

Hur bostadsbyggandet, eller bristen på det, kommer att utvecklas framåt blir även det en intressant del att följa, inte minst utifrån sambandet mellan statens påverkan gällande subventioner och regelverk, vilket i högsta grad påverkar byggsektorn och försäkringsbehoven kopplade till den.

Gör ditt val

Efter att den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander fick frågan om hans parti efter 23 år vid makten kunde se någon nackdel med dess långa maktinnehav svarade han med ett leende snabbt nej. Sannolikheten är gissningsvis ganska hög att såväl försäkringsgivare som försäkringsförmedlare skulle ge ett liknande svar på en direkt fråga från sina kunder kring om en lång relation är en nackdel. 

Det behöver givetvis inte vara en nackdel att använda samma leverantör för att få kontinuitet men få undersökningar visar att det per automatik ger kunden bättre villkor om denne väljer att förnya avtalet med samma leverantör år efter år, snarare har priset en tendens att gå upp och innehållet urholkas.

Det kostar mellan sju till nio gånger mer för en försäkringsgivare att attrahera nya kunder än att behålla en. Utöver det visar en studie från IBM att kostnaden för att skaffa nya kunder inom försäkringsbranschen ständigt ökar. Aktörerna inom försäkringsbranschen har därför all anledning att hela tiden vara på tårna för att deras kunder ska uppleva att de hela tiden har det bästa erbjudandet.

Priset är absolut en faktor när kunderna skall välja leverantör men sällan den viktigaste. Enligt konsultföretaget cp2 Experience handlar det snarare om andra saker för att skapa kundvärde:

  • Bygga relationer med kunder över tid genom att erbjuda korrekt rådgivning och anpassade råd genom kundens olika livscykler.
  • Göra saker lite snabbare än konkurrenterna
  • Balansera det fysiska och digitala
  • Alltid ligga i framkant vad gäller kompetens

Ett val kan vara att välja att fortsätta ge samma leverantör förnyat förtroende. Tänk på att våga kravställa för att säkerställa att din rådgivare eller försäkringsgivare lever upp till dina förväntningar. Varken du eller din leverantör har faktiskt råd med något annat. 

Läs vidare: Detta bör du som företagare tänka på kring försäkringar


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.