Hoppas på det bästa men planera för det värsta! Rättsskydd är den drivna företagarens skyddsnät. Jämförelsen haltar dock aningens eftersom cirkusartisten är akut medveten om skyddsnätets existens. Vet du om du har ett rättsskydd? Vet du vad rättsskydd är?

Vadå? Ska jag betala för hens advokat också?

I många företagsförsäkringar finns det någonting som kallas för rättsskydd. Alltså den del av försäkringen som täcker dina advokatkostnader, och ibland din motparts advokatkostnader. Vänta! Varför skulle jag vilja betala min motparts rättegångskostnader? Eftersom om du förlorar en process i Sverige så kommer du oftast att få betala dina och motpartens advokatkostnader. Detta blir alltså en del av domen.

Relaterad läsning: Advokatkostnader är avdragsgilla

Samma som den vanliga... Fast bättre!

I din hemförsäkring har du normalt också rättsskydd. Låt säga att du lånar ut pengar som du inte får tillbaka eller att det är fel på någonting du har köpt. Oftast kan du få betalt för att anlita en advokat, i alla fall till den största delen. Normalt får du betala 1/5 av advokatkostnaderna själv. Det finns också ofta en över gräns för hur höga advokatkostnader försäkringsbolaget ersätter, 300 000 kronor brukar det taket ligga på.

Om processen är åt det mer komplicerade hållet så kan du ha slagit i det taket när processen i tingsrätten är klar. Efter detta riskerar du alltså att få betala dina och motpartens kostnader om du vill överklaga. Företagsförsäkringarnas rättsskydd är dock ofta inte begränsade av ett tak. Vanligtvis betalar du inte någon del av kostnaderna själv heller, förutom möjligtvis en självrisk vid början av processen.

I've been expecting you Mr. Bond

När du går till en advokat för att be om en utvärdering om ditt mål kommer du att få två råd. Det ena handlar om saken i sig. Det vill säga: ”utifrån den information som jag har fått så bedömer jag att det är sannolikt att du kommer att nå framgång om vi tar detta till rätten” (ja, så pratar vi). Den andra delen kommer att röra processkostnaderna. Om den saken ni tvistar om är värd runt 100 000 kronor så kommer processkostnaderna överstiga detta ganska fort. Det är inte helt sällan så att klienten vill driva processen ändå, eftersom det handlar om en principsak.

Men åter till taket om 300 000 kronor.

Låt säga att det rör sig om en komplicerad entreprenadprocess. Du vinner mot Fuskbygg AB i tingsrätten, men denne överklagar. Om du förlorar i hovrätten så kommer du att få stå både dina och Fuskbygg AB:s kostnader. Tror du att vetskapen om detta kommer att göra det mer sannolikt att du går med på en dålig uppgörelse? Jag tror det!

”Både jag och nej”

Vissa har kanske noterat att det står ”normalt”, ”brukar” och ”oftast” på flera ställen i detta inlägg. Anledningen till detta är eftersom försäkringar är som människor, olika. Så häll upp ett glas pinot och ta fram din företagsförsäkrings allmänna villkor och se för det första till att rättsskydd är inkluderat. Om inte: se för guds skull till att skaffa ett sådant! Om det är inkluderat: behöver du betala någon självrisk för att ta det i anspråk?

Finns det några typer av processer som är undantagna? Se till att det inte finns ett undantag för exakt den typen av process som ditt företag skulle kunna tänkas hamna i! Många som tar kontakt med en advokat gör så efter att de har legat sömnlösa en längre tid. Min erfarenhet är att de som vet mer våndas mindre. Om du vet vad en
process kan kosta kan beslutet om huruvida du ska gå vidare till domstol bli ett vanligt affärsbeslut, och för det mesta tenderar den parten som tar flest bra beslut att komma ut som en vinnare i rätten såväl som i livet!

Robert Klackenborn
Ejder Advokatbyrå

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.