Frustrerade kunder

Har du som småföretagare någonsin känt att du inte riktigt får den uppmärksamhet eller service du önskar från en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag? Lugn, du är inte ensam. Enligt en studie av konsultbolaget Accenture från 2018 av den amerikanska marknaden uppgav flera småföretagare att de var extremt frustrerade kring processen att köpa försäkring, oavsett om det var genom en försäkringsförmedlare eller direkt av ett försäkringsbolag. Många uppgav att det var en tidsödande och förvirrande process men än värre var att flera angav att de inte hade förtroende för anbudsprocessen och var rädda för att de inte hade tillräckligt försäkringsskydd i förhållande till deras faktiska exponeringar. 

Standardiserade lösningar

Enligt data från Nordisk Försäkringstidskrift från samma år ser det dock lite bättre ut för den svenska marknaden sett till kundnöjdhet även om man i stort sett har motsvarande utmaningar. 

Under 2019 ökade utbetalda försäkringsersättningar inom skadeförsäkringsområdet med 4,8 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år.  Även om den ökade konkurrensen inom skadeförsäkringsområdet de senaste 10 åren har kunnat dämpa premieökningarna något så har kostnaderna för såväl den personliga som digitala kundtjänsthanteringen ökat. Svaret från försäkringsmarknadens aktörer har varit att minimera handpåläggningen för den s k SME-marknaden genom standardiserade upphandlingar och produkter vilket gått tvärs emot kundernas önskemål om mer individuellt anpassade försäkringslösningar och vid behov, personlig kontakt.

Kunskap är makt

Att som småföretagare ha kännedom om exakt vilket försäkringsskydd man har behov av kan för många kännas övermäktigt och väldigt långt från det man normalt håller på med, man vill oftast bara att det ska fungera den dagen det händer något.

Även om de lagar och regler som reglerar försäkringsbranschen hela tiden blir striktare till förmån för köparen går det inte att bortse från att det generellt finns ett kunskapsövertag hos de aktörer som erbjuder försäkring.

För att minska det kunskapsövertaget är det viktigt att du som företagare vågar fråga och ifrågasätta de som förmedlar försäkringslösningen, oavsett om det är en förmedlare eller om kontakten är direkt med ett försäkringsbolag.

Se även: VD- och styrelseansvarsförsäkring och nystartade bolag

Småföretagare är attraktiva

Småföretagarförsäkringar är ett av de mer lönsamma segmenten på sakförsäkringssidan. Orsaken stavas volym och generellt låg exponering. Det finns enligt Tillväxtverket idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, drygt 96 procent, är småföretag med färre än 10 anställda. För både förmedlare och försäkringsbolag kan man snabbt nå en ansenlig kundstock genom att bara få en liten del av detta segment. För försäkringsbolagen är det dessutom intressant ur ett annat perspektiv: företag med färre än 10 anställda har oftast inte särskilt höga värden försäkrade vilket gör att försäkringsbolagen varken behöver binda onödigt mycket kapital (och därmed inte köpa en massa dyr återförsäkring) eller stå risk för stora, kostsamma skador. Eftersom snittpremien för den vanliga småföretagaren däremot inte är så hög önskar man generellt som försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag att hanteringen blir så kostnadseffektiv som möjligt. 

Med detta i bakhuvudet kommer här några tips hur du som företagare kan göra:

  • Nöj dig inte med en off-the-shelf produkt utan be säljaren eller förmedlaren förklara varför den lösningen passar så bra just in på ditt företags verksamhet och vad säljaren eller förmedlaren kan göra för att skräddarsy försäkringslösningen för just ditt företags behov
  • Be om exempel kopplade till din egen bransch på när den lösningen du blir erbjuden fungerar bättre än vad konkurrenterna erbjuder
  • Be om skadeexempel där den lösningen du blir erbjuden har täckt skador som du skulle kunna råka ut för i din verksamhet
  • Se till att du får förklarat hur skadehanteringen fungerar den dag det händer något
  • Ta gärna förslag på vad du kan göra för att minimera att en skada inträffar och hur det skulle kunna påverka premiesättningen
  • Se till att du får förklarat exakt vad alla produkter som ingår i den offererade lösningen täcker och varför du bör ha just dem (och inte andra produkter). Finns det någon produkt du faktiskt inte behöver?

Be säljaren eller förmedlaren förklara vad han eller hon ser för exponeringar och trender för just din bransch. Är motparten någorlunda påläst och serviceorienterad borde du, med checklistan ovan,  komma en bra bit på väg mot en mer skräddarsydd småföretagarförsäkring.

Läs vidare: Så förhandlar du din företagsförsäkring

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
2020-09-04 20:13
Hej Johan! Jag delade din artikel på LinkedIn eftersom jag tänker att fler små bolag borde läsa den. Får se om det leder till intressant diskussion, låt oss hoppas det!

Länk till artikeln:
https://www.linkedin.com/posts/alseby_konsten-att-f%C3%A5-r%C3%A4tt-f%C3%B6rs%C3%A4kring-activity-6707711147144949760-T7WM
Se mer...
Se svar (1)
2020-09-01 19:29
Hej, och tack för en intressant artikel. Ett exempel på dålig anpassning av försäkring för små företag är exempelvis om du är IT-konsult. Du har kontor hemma och ute hos kunden, och fakturerar kunden (dvs ingen kontanthantering). Du får i ett försäkringspaket betala för butik och kontanthantering. Så här kan det exempelvis stå i ett försäkringsbrev:

Förhyrd lokal
- glasskada - ingen begränsning
- annan skada 2 basbelopp
Markis eller skylt 1 basbelopp
Låsbyte efter inbrott eller rån 1 basbelopp
Allriskskada 5 basbelopp
Pengar och värdehandlingar
- förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller
3150 eller SS-EN 1143 2 basbelopp
- förvarade på annat sätt 0,2 basbelopp
- vid rån eller överfall 2 basbelopp

Jag har anmärkt flera gånger på upplägget, men försäkringsbolaget hänvisar till att det är kostsamt att tillhandahålla olika typer av försäkringar :-o Hur går det att skärpa förhandlingsläget lite, det känns lite som David mot Goliat?
Se mer...
Se svar (1)
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.