Andelen förmedlad affär ökar

I maj i år publicerade Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) en rapport som visade att marknaden för sakförsäkringspremier för företagskunder som placerats av försäkringsförmedlare ökat med 13 % mellan år 2020 och 2021 samtidigt som den totala marknaden för sakförsäkringspremier endast ökat med 5 %. I tillägg har antalet individuella försäkringsförmedlare ökat med 22 % under perioden 2010–2021, vilket tyder på att konkurrensen om kunderna ökat.

Nöjdare men mer krävande kunder

Enligt mätningar i Svenskt Kvalitetsindex klarar sig försäkringsbranschen generellt bra och försäkringsförmedlare i synnerhet även om de senaste undersökningarna visar att kunderna efterfrågar en större proaktivitet vad gäller bland annat skadeförebyggande insatser och säkerhetsfrågor. Enligt Insuretech-bolaget Virtual Technologies finns huvudsakligen fem utmaningar för försäkringsförmedlarna framåt:

1. Förändrade kundbeteenden

Kunderna förväntar sig bättre service samtidigt som förväntningar och krav ständigt förändras. Dock är 86 % beredda att betala mer för en förbättrad kundupplevelse, vilket innebär att förmedlare bör se till att säkerställa att tillhandahålla unika upplevelser och rådgivning för att deras kunder skall kunna uppnå detta.

2. Brist på nya produkter

Nya produkter bör skapas för att möta ökande kundbehov istället för att bara leta efter bästa produkt till bästa pris för att i förlängningen inte tappa kunder.

3. Effektiviserat arbetssätt

I takt med att teknologin utvecklas så utvecklas även verksamheter. Att i större utsträckning använda data i realtid kan olika arbetssätt förbättras (och i sin tur bli en effektiv konkurrensfördel) och inte minst olika analysverktyg.

4. Osäkerhet i marknaden

Försäkringsmarknaden är i konstant förändring vilket ställer högre krav på förmedlarna att ständigt vara uppdaterade kring och hantera politiska, ekonomiska och miljömässiga förändringar för att vara relevanta för sina kunder.

5. Potentiella risker

Det finns och kommer alltid att finnas risker även för försäkringsförmedlare. Dessa behöver, likt de kunder man ger råd till, tillämpa ett risk management arbete för att undvika finansiella konsekvenser till följd av bristande rådgivning där det ständigt förändrade landskapet kommer att skapa nya utmaningar.

Summerat så behöver förmedlare kunna tillhandahålla en effektiv och unik kundupplevelse, maximera själva försäljningen av produkten och effektivt hantera arbetssätten i kampen om kunderna.

Kundpotential bland småföretagare

Enligt undersökningar som SFM låtit göra uppgick premierna inom företagsförsäkring som går via försäkringsförmedlare per 2021 till 27 miljarder. Av dessa avser 70 % större eller medelstora företag medan en knapp tredjedel avser premier kopplat till småföretag eller ensamföretagare.

När försäkringsbolaget Trygg-Hansa förra året genomförde en undersökning med hjälp av Novus, framkom att nästan var fjärde småföretagare, 23 %, saknade företagsförsäkring. Bland ensamföretagare saknade så många som 33 % en företagsförsäkring. Sett till att 96 % av alla företag i Sverige är småföretag borde det, givet att utmaningarna ovan hanteras, finnas väldigt goda förutsättningar för flertalet försäkringsförmedlare att öka inte bara antalet kunder utan även intäkterna trots en ökande konkurrens i marknaden, vars rådgivning i första hand inte baseras på lägsta pris utan bäst rådgivning för kundens pengar.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.